07 mei 2014

AB-vergadering 7 mei 2014

Vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest op woensdag 7 mei 2014, om 19.30 uur in het waterschapshuis in Groningen, Stedumermaar 1.

Op de agenda AB-vergadering

•Beleidsnotitie Water & Ruimte

•Aanvullend investeringskrediet Eemskanaalkade •Dekking extra investeringskrediet Peize

•Jaarrapportage 2013

•Borgstelling ten behoeve van Hefpunt

•Wijziging voorfinanciering DDSC gelden

•Interne kostentoerekening Vergaderstukken

Vergaderstukken online raadplegen: klik hier >>>

De vergadering is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.