31 maart 2014

Informatieavond peilbesluit en bouw gemaal / sluis Usquert

Het waterschap houdt een informatieavond over de bouw van het gemaal en de sluis Usquert en over het benodigde peilbesluit Usquerdermaar. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

•Maandag 7 april 2014 om 19.30 uur                   

•Hotel Het Gemeentehuis Hoofdstraat Oost 16 9981 AH Uithuizen

Bodemdaling

Als gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in de provincie Groningen, ook in het gebied ten zuiden van Usquert. Omdat door de bodemdaling het waterpeil juist stijgt heeft het waterschap Noorderzijlvest besloten het waterpeil in dit gebied te verlagen van NAP -1,07 meter naar NAP -1,16 meter.

Gemaal sluis en peilbesluit

Lees verder >>>

Voor een betere waterafvoer wordt een gemaal en sluis gebouwd in het Usquerdermaar nabij de vuilstort van Usquert. Gemaal en sluis zorgen er straks samen voor dat het waterpeil op het gewenste peil kan blijven. Op de Overzichtskaartje peilbesluit Usquerdermaar (pdf, 494 Kb) ziet u het peilgebied aangegeven. Het gemaal en de sluis komen bij de uitloper van het gebied, linksonderaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.