12 januari 2015

Verkiezingsprogramma "Water...van levensbelang"

Op 18 maart 2015 vindt de verkiezing plaats voor de leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Deze verkiezing vindt tegelijkertijd plaats met de verkiezing van de leden van Provinciale Staten.

Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Schoon water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor flora en fauna die in onze regio zo mooi is. Voor de toekomst van nze kinderen en de wereld waarin zij leven, voelt het CDA verantwoordelijkheid voor een goede waterbalans in onze regio. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor het leven uit onze regio verdwijnt. Water in balans dus!

Download het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.