06 maart 2019

Waterlander: Danger, unclear and not present

Als het gevaar allemaal niet zo duidelijk is of ver weg, dan maken we er ons niet zo veel zorgen over. Zeespiegelstijging? Het zal wel los lopen. Wij Nederlanders hebben zo veel kennis en ervaring met polders en dijken. De waterschappen lossen het wel op. Zoals altijd.

 

En wie heeft er niet genoten van die heerlijke bikinidagen in februari? Ik kan me al helemaal verheugen op net zo’n zomer als vorig jaar.

Maarrrrrr …….

Er waren wel al wat problemen. Droogte, lage waterstanden in de rivieren. Daardoor waren er boeren die hun oogsten zagen mislukken en binnenvaartschippers die niet meer op tijd hun vrachten ergens konden brengen. Dat ging ook over benzine-bevoorrading.

Alleen …….

Ik had daar niet zo’n last van. En dat geldt voor veel mensen. Behalve dan diegenen die in huizen wonen waar de heipalen misschien van gaan rotten.

Moet het peil nu omhoog of omlaag? Sommige mensen vinden daar nu al wat van. Ik vind dat dit soort besluiten per gebied genomen moeten worden. En dat iedereen die het aangaat wel gehoord moet worden.

En het gaat uiteindelijk iedereen aan. Dus vind er wat! Wacht niet met er wat van te vinden als de besluiten al genomen zijn.

Ik snap best hoor dat het ingewikkelde materie is. Daarom wil ik me ervoor inzetten om de betrokkenheid van de mensen te vergroten. Om ervoor te zorgen dat meer mensen snappen waar het allemaal over gaat. Ik wil ook meer vrouwen in de waterschappen. En meer inbreng van de jongere generatie.

Het gevaar dat niet zichtbaar is kan ook sluipend ons land binnenkomen. Mijn grootste angst is niet een grote dijkdoorbraak. Ik maak me eerder zorgen over tekorten aan zoet water, bodemdaling en verzilting. En dat kan ook allemaal wel technisch opgelost worden. Maar er worden misschien wel vervelende keuzes gemaakt. Daar moeten we samen uit zien te komen. Dat mag geen splijtzwam gaan worden. Ik denk dat dat het grootste risico is. Daarom vind ik het vooral belangrijk dat iedereen hier meer bij betrokken wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.