08 januari 2015

Water in Balans

Met dit thema presenteren wij het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Op 18 maart 2015 zijn er twee verkiezingen: voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. Het CDA vindt dat het waterschap een overheid moet zijn die zich zeer concreet voor de duurzame verbetering van de leefomstandigheden van mensen moet inzetten. Voor de veiligheid, voor schoon en voldoende zoet water. Om wateroverlast te voorkomen, voor een klimaatbestendige leefomgeving en voor een duurzaam watersysteem. Voor het CDA zijn de vier uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap ook in het bestuur van het waterschap belangrijke bakens.  

Het waterschap is Nederlands oudste vorm van een bestuur. De noodzaak van samenwerking tussen de inwoners van het gebied stond eeuwenlang voorop: zonder samenwerking houdt niemand droge voeten. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning komen in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist ondertussen meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit de om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheid.  

Het CDA is één van de partijen die de afgelopen jaren deel uit heeft gemaakt van het Algemeen Bestuur van waterschap AGV en Dagelijks Bestuur van waterschap AGV en het wil ook de komende vier jaar een rol van betekenis spelen. Het CDA kiest er voor om geen eenzijdige belangen te dienen, maar om te komen tot een zorgvuldige afweging van belangen.

Het CDA wil de kerntaken van het waterschap voorop stellen en de belastingen niet te veel laten stijgen: Water in balans.

Lees hier onze prioriteiten.

Zie onze afzonderlijke standpunten op alfabet 

Download hier ons volledige verkiezingsprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.