Nieuws

Waterschapsverkiezingen 2019

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Groningen kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 20 maart 2019.

Het CDA kent 4 kernwaarden: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap als basis voor het handelen in het waterschapsbestuur.
Daarom doet het CDA vier beloften:

1. Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit de klimaatverandering. Vanuit de uitgangspunten veiligheid, schoon water en energieneutraliteit.
2. Waterschappen hebben vanwege de directe belastinginning een unieke positie, daarom wil het CDA zorgvuldig omgaan met waterschapsbelastingen. Waterschapstaken moeten betaalbaar zijn.
3. De eeuwenoude noodzaak tot samenwerken tussen samenleving, natuur, landbouw, stad, recreatie en bewoning blijft. Samenwerking met alle relevante partners is cruciaal.
4. De bestuursstijl van het waterschap is open en naar buiten gericht. Het waterschap moet samen met de omgeving haar taken oppakken.
Zie voor een verdere uitwerking het integrale CDA verkiezingsprogramma 2019-2023 “Om ons klimaat kun je niet heen!”

 

 

 
In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het waterschap is net als de gemeente en de provincie een overheidsorgaan. Het bestuur van het waterschap bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB)en de dijkgraaf.
Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met de wethouders en de dijkgraaf met de burgemeester. De taak van deze drie bestuursorganen is beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten en de dagelijkse gang van zaken te regelen. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 

kaart-groen

Wilte Everts

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.