Bijeenkomst over bureaucratie in de woningsector

Op dinsdagavond 6 december 2011 organiseert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een themabijeenkomst over bureaucratie met mensen uit de woningsector. Graag nodigen we personen die werken bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars en betrokkenen op gemeentelijk niveau uit voor een (informeel) rondetafelgesprek. Centraal staat de vraag hoe we de bureaucratie in de woningsector kunnen terugdringen.

Het WI voor het CDA heeft in september 2011 het rapport De ontregelde samenleving uitgebracht. Daarin wordt geconstateerd dat de overheid door middel van regelgeving steeds verder doordringt in het maatschappelijke domein. Veel regelgeving gaat daarbij uit van de veronderstelling dat maatschappelijke organisaties onvoldoende in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze regelgeving belemmert echter de maatschappelijke dynamiek, innovatie en pluriformiteit en daarmee ook het vermogen van de samenleving om maatschappelijke problemen op te lossen. Vanuit een christendemocratisch perspectief moet veel meer initiatief bij de samenleving zelf gelegd worden en is het van belang om dit voor concrete sectoren uit te werken.

 

Graag wil het Wetenschappelijk Instituut daarom in gesprek gaan met personen werkzaam bij woningcorporaties en projectontwikkelaars en betrokkenen op gemeentelijk niveau en bewoners. Centraal staat de vraag hoe we vertrouwen kunnen herstellen en hoe we de huidige tendens van al maar meer bureaucratie in de woningsector kunnen doorbreken. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de opvatting van het veld te vernemen. 

 

Mevrouw Guusje Dolsma, bestuurslid van het WI, zal deze avond voorzitten. Bij deze bijeenkomst zal ook CDA Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove aanwezig zijn. Hij is woordvoerder wonen in de Tweede Kamer.

Programma:
19.00  Inloop, er wordt gezorgd voor een broodje
19.30  Introductie van het thema door Evert Jan van Asselt, plv. directeur WI en korte voorstelronde
19.50  Discussie
21.00  Samenvatting en conclusie
21.15  Afsluiting

Aanmelden of nadere informatie:
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar kamps.wi@cda.nl of door te bellen naar 070-3424874. Als u deelneemt sturen wij u graag een exemplaar van dit rapport toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.