Bijeenkomst over bureaucratie in het onderwijs

Op dinsdagavond 22 november 2011 organiseert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een themabijeenkomst over bureaucratie met mensen uit het onderwijsveld. Graag willen nodigen we personen uit het primair en secundair onderwijs uit voor een informeel rondetafelgesprek. Centraal staat de vraag hoe we de bureaucratie in het onderwijs kunnen terugdringen.

Het WI voor het CDA heeft in september 2011 het rapport 'De ontregelde samenleving uitgebracht. Daarin wordt geconstateerd dat de overheid door middel van regelgeving steeds verder doordringt in het maatschappelijke domein. Veel regelgeving gaat daarbij uit van de veronderstelling dat maatschappelijke organisaties onvoldoende in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze regelgeving belemmert echter de maatschappelijke dynamiek, innovatie en pluriformiteit en daarmee ook het vermogen van de samenleving om maatschappelijke problemen op te lossen. Vanuit een christendemocratisch perspectief moet veel meer initiatief bij de samenleving zelf gelegd worden en is het van belang om dit voor concrete sectoren uit te werken.

 

Graag wil het Wetenschappelijk Instituut daarom in gesprek gaan met personen uit het primair en secundair onderwijs. Centraal staat de vraag hoe we vertrouwen kunnen herstellen en hoe we de huidige tendens van al maar meer bureaucratie in het onderwijs kunnen doorbreken. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de opvatting van het veld te vernemen. Naast bestuurders zullen eveneens professionals als leraren worden uitgenodigd. 

 

De heer Berend Kamphuis, waarnemend voorzitter van het WI, zal deze avond voorzitten. Bij deze bijeenkomst zal ook CDA Tweede Kamerlid Jack Biskop aanwezig zijn. De heer Biskop is woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer.

Locatie: CDA Partijbureau, Buitenom 18, 2512 XA, Den Haag.

Programma:
19.00  Inloop, er wordt gezorgd voor een broodje
19.30  Introductie van het thema door Raymond Gradus, directeur WI en korte voorstelronde
19.50  Discussie
21.00  Samenvatting en conclusie
21.15  Afsluiting

Aanmelden of nadere informatie:
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar kamps.wi@cda.nl of door te bellen naar 070-3424874. Als u deelneemt sturen wij u graag een exemplaar van dit rapport toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.