Persconferentie WI-rapport over logistiek en mobiliteit

25 januari: WI presenteert rapport “Balans in logistiek en mobiliteit” 
 
Woensdag 25 januari zal Hans Smits (voorzitter van de klankbordgroep voor het rapport en tevens directeur van het Havenbedrijf Rotterdam) het WI-rapport “Balans in logistiek en mobiliteit, naar een infrastructuur die verbindt” aanbieden aan staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu). Betrouwbare mobiliteit is van cruciaal belang voor de economie en essentieel voor logistiek, woon-werkverkeer en een vitale samenleving. De presentatie vindt plaats in Nieuwspoort (Wandelganger I) en duurt van 9.45 uur tot 10.30 uur.  Hans Smits zal een korte toelichting geven op het rapport. Joop Atsma zal hier vervolgens op reageren. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen.
 

Korte samenvatting
Betrouwbare mobiliteit is van cruciaal belang voor de economie en essentieel voor logistiek, woon-werkverkeer en een vitale samenleving. In een vitale samenleving maakt mobiliteit ook ontmoeting, ontplooiing en ontspanning van mensen mogelijk. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf de afwegingen kunnen maken met betrekking tot hun mobiliteit. Tegelijkertijd zijn duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke aspecten. De betrouwbaarheid en capaciteit van de infrastructuur kan met een combinatie van maatregelen vergroot worden tot een robuust mobiliteitsnetwerk. Het netwerk van hoofdwegen, onderliggende wegen en openbaar vervoer moeten betrouwbare prestaties leveren. Daarvoor moeten knelpunten aangepakt worden en tevens voldoende capaciteit en alternatieve routes beschikbaar zijn. In het rapport worden deze visie en de maatregelen nader uiteen gezet en komt ook de vraag aan de orde of en hoe beprijzing daaraan een bijdrage kan leveren. 
 

------------------------------------------------------

Wanneer: woensdag 25 januari 9.45 tot 10.30 uur
Waar: Nieuwspoort, Wandelganger I

Aanmelden: bij Maaike Kamps, Officemanager WI, 070 3424874 of kamps.wi@cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.