Symposium Geloof in de samenleving

Het WI en het CES nodigen u van harte uit het symposium dat wordt georganiseerd rond de presentatie van het rapport Geloof in de samenleving, bij te wonen. Na de overhandiging aan partijvoorzitter Ruth Peetoom en CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en een referaat van Paul Frissen (UvT) zal een forumdiscussie plaatsvinden waaraan ook D66 Tweede Kamerlid Gerard Schouw en politiek columnist van Trouw Hans Goslinga deelnemen.

In het te presenteren rapport staat de vraag centraal wat de veranderingen in het religieuze en levensbeschouwelijke landschap van Nederland betekenen voor de maatschappelijke verhoudingen. Welke plaats heeft het geloof in de samenleving en hoe moet de overheid zich daartoe verhouden? Omdat religie, samenleving en overheid veranderen, vragen beginselen als de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de overheid en de godsdienstvrijheid om een heroriëntatie. In de christendemocratie zijn vrijheid en pluriformiteit van wezenlijk belang voor mens en maatschappij. We dienen daarbij tevens oog te hebben voor de doorwerking van religie en levensbeschouwing in de samenleving, onder meer als bron van immateriële waarden.

Het symposium zal plaatsvinden in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM in Den Haag. Vanaf 14.30 uur heten wij u welkom met koffie en thee. Het symposium wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel. Een programma en routebeschrijving treft u hieronder aan. Deelname is gratis.  U kunt zich aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen: http://cdaformulieren.nl/wi/geloof-in-de-samenleving/


Het rapport is vanaf  8 april verkrijgbaar. Deelnemers aan het symposium ontvangen op het symposium een gratis exemplaar. Het rapport kan ook worden besteld door een email te sturen aan het Wetenschappelijk Instituut (wi@cda.nl). Vanaf 9 april zal het rapport ook via de website te downloaden zijn (www.cda.nl/wi).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.