21 december 2016

Rien Fraanje over een andere rolinvulling van gemeenteraad en rekenkamer

In TPC magazine is een artikel van Rien Fraanje verschenen waarin hij  ingaat op de rol van gemeenteraden en rekenkamers. 'Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 weet ieder raadslid als een mantra op te dreunen dat hij een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak heeft te vervullen. Nieuwe politieke en maatschappelijke veranderingen vragen om herijking van de rolinvulling door raad én rekenkamer.'

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.