07 februari 2017

Webessay Cruciale delfstoffen raken op: er moeten delvingsquota komen

Molybdeen is een mineraal dat onmisbaar is bij de productie van hoogwaardige staalsoorten. Maar over circa tachtig jaar is het winbare molybdeen op aarde op. Recycling van molybdeen vindt op dit moment niet plaats. Eind van deze eeuw zal er een tekort ontstaan, tenzij het hergebruik van molybdeen drastisch wordt opgevoerd.
De voorraad antimoon, een mineraal dat wordt gebruikt om kunststoffen hittebestendiger te maken, is zelfs binnen dertig jaar uitgeput. Een vijftiental belangrijke delfstoffen zijn geologisch schaars te noemen.
De meest schaarse daarvan zijn - behalve antimoon en molybdeen - goud, zink en renium.

Download hier het webessay

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.