22 juni 2017

Vacature Hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen

De termijn voor reacties op deze vacature (20 juli) is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk te reageren.

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft per 1 november a.s. een vacature voor 

Hoofdredacteur (m/v)
Christen Democratische Verkenningen (CDV)

Organisatie

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, gevestigd in Den Haag, bestaat uit een kleine, enthousiaste groep wetenschappelijk medewerkers. Met ons team willen wij de inhoudelijke verdieping van de christendemocratie ondersteunen door: onderzoek, organiseren van het publieke debat, uitbrengen van beleidsadviezen en door het maken van het kwartaaltijdschrift Christen Democratische Verkenningen.

CDV is een van de grootste politiek-wetenschappelijke tijdschriften van Nederland, met een oplage van ongeveer 4000. Het blad heeft een eigen, betrokken redactie die zich gebonden acht aan de uitgangspunten van het WI. Er is een redactiestatuut. De hoofdredacteur van CDV wordt aangesteld als wetenschappelijk medewerker van het WI.

CDV vraagt binnen en buiten het CDA aandacht voor de betekenis van christendemocratische uitgangspunten voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Het kwartaalblad probeert onderliggende trends in politiek en maatschappij te beschrijven en te analyseren, voorbij de waan van de dag. Het profiel is verkennend, grenzen aftastend, opiniërend, zowel historisch-analytisch als toekomstgericht, zowel op Nederland als op het buitenland gericht. CDV wil ook de komende jaren een platform voor discussie zijn met als doel het denken binnen de christendemocratie een stap verder te brengen; agendazettend en relevant.

Functie

De functie van hoofdredacteur biedt de mogelijkheid om politiek, wetenschap en journalistiek met elkaar te combineren en dicht bij politiek relevante discussies te staan. Als medewerker van het WI opereert de hoofdredacteur midden in het CDA en in nauw contact met de CDA Bestuurdersvereniging. De functie kan worden vervuld in combinatie met een andere, niet conflicterende functie buiten het WI.

Verantwoordelijkheden

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor:

 • De tijdige totstandkoming en de kwaliteit van CDV
 • De inbedding van CDV binnen het WI
 • De bewaking van het budget
 • De aansturing van redactieleden
 • De vertegenwoordiging van CDV naar buiten toe
 • Het organiseren van en invulling geven aan discussiebijeenkomsten naar aanleiding van CDV-themanummers

Eigenschappen en vaardigheden

Van de hoofdredacteur worden de volgende eigenschappen en vaardigheden verwacht:

 • U bent een overtuigd christendemocraat
 • U hebt een academisch denk- en werkniveau
 • U beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden
 • U hebt een antenne voor nieuwe maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • U beschikt over politieke sensitiviteit
 • U bewaakt en haalt strakke deadlines
 • U beschikt over een relevant netwerk
 • U hebt een kritisch-loyale houding en de drive om CDV verder te ontwikkelen
 • U bent lid van het CDA of bent bereid het lidmaatschap aan te vragen

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie op het snijvlak van politiek, wetenschap en journalistiek
 • Een dienstverband van 24-32 uur
 • Een functiebeloning vergelijkbaar met schaal 11 voor rijksambtenaren, afhankelijk van leeftijd en ervaring
 • Goede arbeidsvoorwaarden op basis van een eigen CAO, zoals die ook gelden voor medewerkers van het CDA
 • Een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vast contract

Reactie

De termijn voor reacties op deze vacature (20 juli) is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk te reageren.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, telefoon: 070 342 48 79/ 06 43 78 27 15, of prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest, voorzitter van de redactie van CDV, telefoon: 06 20 36 85 84. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 20 juli 2017 sturen aan drs. M. (Maaike) van Deelen-Kamps per e-mail: maaike.kamps@wi.cda.nl 

Meer informatie over het WI en zijn activiteiten is te vinden op de website (www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/).

Download hier de vacaturetekst in pdf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.