18 april 2018

CDA-senator Ben Knapen: Nederland moet zich aansluiten bij politieke kopgroep in Europa

De Europese Unie moet veranderen. Minder neoliberaal en meer gericht op een gezamenlijk defensie- en buitenlandsbeleid. Dat betekent dat Nederland zich actief moet aansluiten bij een politieke kopgroep in de EU, die in navolging van de Franse president Macron ‘een beschermend Europa’ voorstaat. ‘We moeten in plaats van slachtoffer weer regisseur worden van internationale ontwikkelingen.’

Dat bepleit Ben Knapen, oud-staatssecretaris Europese Zaken en voorzitter van de Commissie Buitenland van het CDA, welke een notitie over Europa heeft geschreven. Knapen zegt dat in een interview in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen dat zaterdag 21 april verschijnt.

Volgens Knapen zijn de internationale ontwikkelingen dermate guur, dat er internationaal maar één instantie overblijft die Nederland kan beschermen tegen immigratie, terrorisme en allerlei vormen van instabiliteit aan de Europese grenzen: de Europese Unie. Om die bescherming te kunnen bieden, is er wel een ‘switch’ wat betreft de samenwerking in Europa nodig. ‘Vroeger was deze samenwerking economisch en technisch van aard, maar gezien de internationale krachten die op ons afkomen, zal ze onvermijdelijk een politiek karakter krijgen. (...) De EU is tot nu toe vooral met regels ten aanzien van soft power geïntegreerd en moet toe naar een samenwerking die veel meer hard politics en hard power naar buiten toe kan uitstralen. Kijk naar wat er in Syrië gebeurt. Wij hebben daar niets te zeggen. Het wordt bepaald door Rusland, maar wij dragen alle gevolgen.’

Knapen erkent dat deze ommekeer in Europees beleid soms ‘méér Europa’ kan betekenen. Niet iedereen zal hierbij direct staan te juichen, geeft Knapen toe. Toch vindt de oud-bewindsman het ‘onze dure plicht’ is om binnen het CDA een volwassen gesprek over Europa te voeren, zonder elkaar van euroscepsis of eurofilie te beschuldigen. ‘Binnen de partij lopen de opvattingen over Europa nogal uiteen. Maar de verschillen betreffen niet zozeer het principe als wel de maatvoering. Het principe dat wij onze waarden en belangen in een breder Europees kader verankerd willen zien, is onbetwist.’ Toch hoeft méér Europa niet altijd meer geld te kosten. ‘Een derde van alle defensie-uitgaven in Europa gaat nu verloren aan inefficiëntie, omdat iedereen zijn eigen type tank, schip of vliegtuig wenst. Daar valt veel te halen.’

De CDA-koers in Europa moet wezenlijk verschillen van het neoliberale beleid dat de laatste jaren in Europa is gevoerd, aldus Knapen. ‘Daardoor kregen burgers terecht het beeld dat Europa hen niet beschermt tegen de gure wind van de globalisering, maar dat het een verlengstuk daarvan is.’ Het CDA moet daarentegen het Rijnlandse model voorstaan, zoals dat in West-Europa is vormgegeven. ‘Het is mij veel waard om zo’n samenleving met oog voor sociale cohesie, duurzaamheid en rentmeesterschap door te kunnen geven aan de volgende generaties.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.