16 juli 2020

Definitieve versie toekomstperspectief 'Zij aan zij' verschenen

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft de definitieve versie van het toekomstperspectief Zij aan zij gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Hugo de Jonge, die deze week door het CDA werd verkozen tot lijsttrekker.

Op 9 november 2019 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI), op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het CDA, het startdocument Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030 gepresenteerd. In de afgelopen maanden zijn honderden CDA-leden, politiek geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan over dit toekomstperspectief. Nu presenteert de denktank Zij aan zij in definitieve vorm, aangevuld en verdiept met een impressie van die vele gesprekken en bijeenkomsten.

Enthousiasme
Waarom is het goed als politieke partijen zich steeds opnieuw bezinnen op de toekomst van hun land? Ruim veertig jaar geleden, nog voordat het CDA werd opgericht in 1980, stelde Ruud Lubbers zich die vraag ook al. De ontwikkeling van toekomstperspectieven, zo merkte hij op, werkt samenbindend, zet mensen in beweging en geeft de nodige vaste oriëntatiepunten. Vandaar dat het Wetenschappelijk Instituut na Nieuwe wegen, vaste waarden (1995) en Kiezen en verbinden van het Strategisch Beraad (2012) een nieuwe toekomstverkenning wilde ontwikkelen: Zij aan zij. Hierin kijkt het WI kritisch en constructief naar wat goed is voor Nederland voor de langere termijn en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Zij aan zij vertelt het verhaal van een samenleving die op een meer coöperatieve wijze kan worden ingericht.

Er was veel enthousiasme en inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn zo’n tachtig Zij aan zij-bijeenkomsten geweest: van Middelburg tot Groningen, van Raalte tot Zoetermeer, van Holwerd tot Eindhoven. De CDA-jongerenbeweging (CDJA) organiseerde zogeheten 2030-Talks in een aantal grote steden. En ook maatschappelijke organisaties wilden graag het gesprek voeren over de toekomst van Nederland. De komende jaren zal het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de beleidsrichtingen zoals geformuleerd in Zij aan zij nader uitwerken. 

Voorzitter van het Beraad Perspectief 2030 van het WI was Leonard Geluk. De leden waren Evert Jan van Asselt, Rob van de Beeten, Lans Bovenberg, Govert Buijs, Pieter Jan Dijkman (secretaris), Cecile Heemels, Ab Klink, Harry van der Molen, Dion van Steensel, Stijn Steenbakkers en Jos Wienen.

Zij aan zij
is vanaf medio week 30 online te bestellen via onze website.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.