18 december 2020

Handboek christendemocratie in de praktijk gepresenteerd

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het CDA een handboek “christendemocratie in de praktijk” samengesteld. In dit handboek wordt het verhaal van de christendemocratie op een vernieuwende manier verteld: aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Rutger Ploum, partijvoorzitter van het CDA.

In een tijd van ‘vloeibare moderniteit’ is meer dan ooit behoefte aan vaste waarden en een diep doorleefde filosofie over menselijke waardigheid en de inrichting van de samenleving. De werkelijkheid zelf is te onbestendig om antwoorden aan te ontlenen. Slechts bezinning op waarden kan duurzame antwoorden geven. Maar wat zijn die waarden dan? En hoe zijn die toe te passen in de politiek van alledag? Het handboek, met als titel Om een gemeenschappelijk huis. Handboek christendemocratie in de praktijk, geeft antwoord op die vragen.

Het handboek valt in twee delen uiteen. Het eerste deel laat de christendemocratie in vogelvlucht zien. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het christendemocratische gedachtegoed belicht. Zo komen het christendemocratische mensbeeld, de samenlevingsvisie, de visie op de rol en grenzen van de overheid en de visie op de markteconomie aan de orde.

In het tweede deel staan tien praktijkvoorbeelden centraal: van een koffiehuis voor dakloze mensen tot een weekendschool voor ongemotiveerde kinderen, van een coöperatieve voedselboerderij tot een vernieuwend leer-woon-werktraject voor ooit ontheemde vluchtelingen. In feite is dit deel “christendemocratie in actie”, met handreikingen voor bestuurders en politici in de alledaagse politieke praktijk. De christendemocratie laat zich zien als een praktijkexpertise samenlevingskunde: een door vele eeuwen heen opgedane expertise in goed en vreedzaam samenleven wordt aangeboden aan de samenleving.

CDA-voorzitter Rutger Ploum is verheugd met het handboek. “Zeker in onzekere tijden is het voor politieke partijen van belang om te weten wat hun vaste ankers zijn. Een politieke overtuiging geeft houvast in de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken en zorgt voor consistentie in de politieke standpuntbepaling. Dit handboek vertelt het verhaal van de christendemocratie op een frisse en eigentijdse wijze. Het CDA staat in een rijke traditie en de christendemocratie heeft een grote actuele zeggingskracht.”

Het handboek is te koop in de fysieke boekhandel en online te bestellen via de website van Uitgeverij Prometheus (link)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.