20 april 2022

Lubbers-symposium ‘De verbindende kracht van de democratische rechtsstaat’ op 23 mei 2022

Op maandag 23 mei 2022 organiseert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het Lubbers-symposium over de verbindende kracht van de democratische rechtsstaat. Het symposium vindt plaats van 16.30-18.00 uur in Sociëteit de Witte in Den Haag, Plein 24 in Den Haag.

De democratische rechtsstaat kan nooit alleen een institutionele formaliteit zijn. Zij veronderstelt een waardengemeenschap waar gerechtigheid heersen moet en waar ruimte voor verschillende opvattingen bestaat. En zij veronderstelt democratisch burgerschap dat gericht is op gelijkwaardigheid en samenwerking. Hoe komt het dat we de verbindende kracht van de democratische rechtsstaat uit het zicht dreigen te verliezen? En wat zijn handelingsperspectieven om die verbindende kracht beter te benutten? Over deze vragen gaat het op 23 mei aanstaande. 

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA organiseert om de twee jaar het zogeheten Lubbers-symposium. Tijdens dit symposium staat een onderwerp centraal uit de rijke politieke nalatenschap van Ruud Lubbers (7 mei 1939 - 14 februari 2018). Lubbers was van 1973 tot 1977 minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland. Eén van de karakteristieken van Lubbers' handelen was de politiek van consensus, het compromis, het polderen. Deze politiek kwam niet zozeer voort uit een pragmatische inslag, maar veeleer uit een katholiek-sociale filosofie: die van “samen onderweg” en “ieder mens telt”.

Programma
16.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
16.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Jan Schinkelshoek

Rondom het thema 'De verbindende kracht van de democratische rechtsstaat’ 

  • Lezing door Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Lezing door Tom van der Meer, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam
  • Panelgesprek met Hanke Bruins Slot en Tom van der Meer
     
  • Intermezzo: Lubbers’ inspiratie voor de nieuwe generatie, met Maurice Knijnenburg (voorzitter Nationale Jeugdraad en SER-jongerenplatform) en Hinke de Groot (raadslid CDA Den Haag)
     
  • Slotbeschouwing door Ernst Hirsch Ballin

18.00 uur: Afsluiting en borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het symposium via onderstaande link. Er is een maximum aantal beschikbare plaatsen in de zaal. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.