03 april 2019

Manfred Weber: ‘Hechtere EU’ gaat niet over lidstaten maar over mensen

CDV Lente 2019 verschenen!
'Uit de kunst'


De zinsnede ‘een steeds hechtere Unie’ uit het EU-verdrag vormt nog altijd het hart van de Europese Unie. Maar dit betekent geen federale staat of een uniforme Europese Unie als doel. ‘Het gaat niet over “an ever closer union” van lidstaten, maar van mensen. Dat is totaal iets anders’, aldus EVP-leider Manfred Weber, die stelt dat de Britten het verdrag op dit punt nooit goed hebben gelezen.

Manfred Weber, lijsttrekker bij de komende verkiezingen van de Europese Volkspartij (EVP) waartoe ook het CDA behoort, doet zijn uitspraken in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen dat zaterdag 6 april verschijnt. De zinsnede uit het EU-verdrag, dat dateert van 1992 en via het Verdrag van Lissabon in 2009 voor het laatst is gewijzigd, over een ‘an ever closer union’ roept de laatste jaren verzet op, omdat steeds meer politici hun kiezers tegemoet willen komen en de eigenheid van de lidstaten benadrukken. Volgens Weber, EVP-kandidaat om voorzitter Juncker van de Europese Commissie op te volgen, gaan eigenheid van lidstaten en ‘an ever closer union’ echter goed samen. ‘Belangrijk is dat we als mensen elkaar steeds beter leren kennen en zo dichter bij elkaar komen. Dat is altijd de Europese opdracht geweest. Maar dat betekent niet dat we van de Unie één geheel willen maken of in de richting van een federale staat gaan. Het is een unieke samenwerking tussen lidstaten, waarbij we onze verschillen blijven koesteren.’ De eigenheid van een regio, van een land of van de EU staan elkaar dan ook niet in de weg, maar versterken elkaar, aldus Weber. ‘Ik sta nationalisten niet toe dat ze een wig drijven tussen onze regionale, onze nationale en onze Europese identiteit.’

In het interview stelt Weber dat de EVP weliswaar partijen van diverse achtergrond herbergt, maar dat de christendemocratie het fundament van de overkoepelende partij is. ‘Natuurlijk is er een verschil tussen christendemocratische partijen en meer conservatieve partijen, en daarom wil ik nog wel benadrukken dat de EVP in haar documenten heeft opgeschreven dat ze een christendemocratische basis heeft.’ Het christendom speelt sowieso een belangrijke rol, niet alleen in de EVP maar in heel Europa, aldus Weber. ‘Het christendom is niet iets voor het museum, maar is onze erfenis, onze basis en ons fundament voor de Europese leefwijze. Waar je ook in Europa komt, in elk dorp en in elke stad staat een christelijke kerk.’ De notie dat elk individu voor God gelijk is, ‘is fundamenteel gebleken voor de rechten van de mens en voor de vrijheid van meningsuiting’, aldus Weber.  ‘Laten we trots zijn dat we in een cultuur leven die door het christendom gestempeld is.’

Lees hier het interview met Manfred Weber (gratis)

Verengelsing hoger onderwijs
Er is ook aandacht voor de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Volgens CDA-Kamerlid Harry van der Molen is de opmars van het Engels mede te wijten aan de invloed van het bedrijfsleven dat door de toestroom van internationale studenten tekorten op de arbeidsmarkt wil dichten, maar staat verengelsing de vorming van studenten in de weg. ‘Nederland is gekke Henkie aan het worden.’ Verder een pleidooi van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen om barmhartigheid en rechtvaardigheid in het asielbeleid naast elkaar te laten bestaan. ‘Het uitstellen van beslissingen lijkt aardig naar betrokkenen, maar is slecht voor iedereen. Het ondergraaft het rechtvaardigheidsgevoel, bemoeilijkt terugkeer, en als mensen uiteindelijk toch mogen blijven wordt integratie ook lastiger na zo lang passief wachten.’

Thema 'Uit de kunst'
Het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen is voor een groot deel gewijd aan het thema ‘kunst’. Christendemocraten hebben zich nooit erg geprofileerd op kunst en cultuurpolitiek, blijkt uit een historisch overzicht van Jan Dirk Snel, terwijl paradoxaal genoeg deze politiek juist wel onder bewindslieden van het CDA en zijn voorgangers tot stand is gekomen. In het nummer bepleiten diverse auteurs waarom kunst vanuit christendemocratisch oogpunt belangrijk is. Kunst verbindt, biedt troost, geeft zin, kan deplorabele steden weer tot bloei brengen, houdt tradities levend, biedt regionale herkenning en kan zelfs tot God of het goddelijke voeren, aldus diverse schrijvers onder wie CDA-senator Ton Rombouts, oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Rien Fraanje, dramaturg Robbert van Heuven, hoogleraar Culturele Leefstijlen Koen van Eijck, voorzitter van Christian Artists Leen La Rivière, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer en de publicisten Désanne van Brederode en Ger Groot. Volgens veel auteurs hebben christendemocraten wel degelijk een onderscheidend verhaal te vertellen in vergelijking met de liberalen, sociaaldemocraten en populisten. Tegelijk is er schroom om als overheid te bepalen welke kunst er zou moeten komen.

Het themadeel kent een interview met priester en kunsthistoricus Antoine Bodar, die het betreurt dat er ‘in de Haagse paleizen’ meer belangstelling is voor sport dan voor de kunsten en stelt dat het CDA ‘de geestelijke waarden’ moet benadrukken in plaats van ‘de materiële waarden van deze nergens toe leidende welvaartsmaatschappij’. CDA-Kamerlid en oud-galeriehoudster Lenny Geluk stelt dat kunst altijd een verhaal vertelt. ‘Wij christendemocraten willen bij uitstek deze verhalen doorgeven, omdat we willen laten zien waar we vandaan komen. Ook als dat een pijnlijke geschiedenis is.’

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

 

CDV Lente 2019 verschenen!
'Uit de kunst'


De zinsnede ‘een steeds hechtere Unie’ uit het EU-verdrag vormt nog altijd het hart van de Europese Unie. Maar dit betekent geen federale staat of een uniforme Europese Unie als doel. ‘Het gaat niet over “an ever closer union” van lidstaten, maar van mensen. Dat is totaal iets anders’, aldus EVP-leider Manfred Weber, die stelt dat de Britten het verdrag op dit punt nooit goed hebben gelezen.

Manfred Weber, lijsttrekker bij de komende verkiezingen van de Europese Volkspartij (EVP) waartoe ook het CDA behoort, doet zijn uitspraken in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen dat zaterdag 6 april verschijnt. De zinsnede uit het EU-verdrag, dat dateert van 1992 en via het Verdrag van Lissabon in 2009 voor het laatst is gewijzigd, over een ‘an ever closer union’ roept de laatste jaren verzet op, omdat steeds meer politici hun kiezers tegemoet willen komen en de eigenheid van de lidstaten benadrukken. Volgens Weber, EVP-kandidaat om voorzitter Juncker van de Europese Commissie op te volgen, gaan eigenheid van lidstaten en ‘an ever closer union’ echter goed samen. ‘Belangrijk is dat we als mensen elkaar steeds beter leren kennen en zo dichter bij elkaar komen. Dat is altijd de Europese opdracht geweest. Maar dat betekent niet dat we van de Unie één geheel willen maken of in de richting van een federale staat gaan. Het is een unieke samenwerking tussen lidstaten, waarbij we onze verschillen blijven koesteren.’ De eigenheid van een regio, van een land of van de EU staan elkaar dan ook niet in de weg, maar versterken elkaar, aldus Weber. ‘Ik sta nationalisten niet toe dat ze een wig drijven tussen onze regionale, onze nationale en onze Europese identiteit.’

In het interview stelt Weber dat de EVP weliswaar partijen van diverse achtergrond herbergt, maar dat de christendemocratie het fundament van de overkoepelende partij is. ‘Natuurlijk is er een verschil tussen christendemocratische partijen en meer conservatieve partijen, en daarom wil ik nog wel benadrukken dat de EVP in haar documenten heeft opgeschreven dat ze een christendemocratische basis heeft.’ Het christendom speelt sowieso een belangrijke rol, niet alleen in de EVP maar in heel Europa, aldus Weber. ‘Het christendom is niet iets voor het museum, maar is onze erfenis, onze basis en ons fundament voor de Europese leefwijze. Waar je ook in Europa komt, in elk dorp en in elke stad staat een christelijke kerk.’ De notie dat elk individu voor God gelijk is, ‘is fundamenteel gebleken voor de rechten van de mens en voor de vrijheid van meningsuiting’, aldus Weber.  ‘Laten we trots zijn dat we in een cultuur leven die door het christendom gestempeld is.’

Lees hier het interview met Manfred Weber (gratis)

Verengelsing hoger onderwijs
Er is ook aandacht voor de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Volgens CDA-Kamerlid Harry van der Molen is de opmars van het Engels mede te wijten aan de invloed van het bedrijfsleven dat door de toestroom van internationale studenten tekorten op de arbeidsmarkt wil dichten, maar staat verengelsing de vorming van studenten in de weg. ‘Nederland is gekke Henkie aan het worden.’ Verder een pleidooi van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen om barmhartigheid en rechtvaardigheid in het asielbeleid naast elkaar te laten bestaan. ‘Het uitstellen van beslissingen lijkt aardig naar betrokkenen, maar is slecht voor iedereen. Het ondergraaft het rechtvaardigheidsgevoel, bemoeilijkt terugkeer, en als mensen uiteindelijk toch mogen blijven wordt integratie ook lastiger na zo lang passief wachten.’

Thema 'Uit de kunst'
Het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen is voor een groot deel gewijd aan het thema ‘kunst’. Christendemocraten hebben zich nooit erg geprofileerd op kunst en cultuurpolitiek, blijkt uit een historisch overzicht van Jan Dirk Snel, terwijl paradoxaal genoeg deze politiek juist wel onder bewindslieden van het CDA en zijn voorgangers tot stand is gekomen. In het nummer bepleiten diverse auteurs waarom kunst vanuit christendemocratisch oogpunt belangrijk is. Kunst verbindt, biedt troost, geeft zin, kan deplorabele steden weer tot bloei brengen, houdt tradities levend, biedt regionale herkenning en kan zelfs tot God of het goddelijke voeren, aldus diverse schrijvers onder wie CDA-senator Ton Rombouts, oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Rien Fraanje, dramaturg Robbert van Heuven, hoogleraar Culturele Leefstijlen Koen van Eijck, voorzitter van Christian Artists Leen La Rivière, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer en de publicisten Désanne van Brederode en Ger Groot. Volgens veel auteurs hebben christendemocraten wel degelijk een onderscheidend verhaal te vertellen in vergelijking met de liberalen, sociaaldemocraten en populisten. Tegelijk is er schroom om als overheid te bepalen welke kunst er zou moeten komen.

Het themadeel kent een interview met priester en kunsthistoricus Antoine Bodar, die het betreurt dat er ‘in de Haagse paleizen’ meer belangstelling is voor sport dan voor de kunsten en stelt dat het CDA ‘de geestelijke waarden’ moet benadrukken in plaats van ‘de materiële waarden van deze nergens toe leidende welvaartsmaatschappij’. CDA-Kamerlid en oud-galeriehoudster Lenny Geluk stelt dat kunst altijd een verhaal vertelt. ‘Wij christendemocraten willen bij uitstek deze verhalen doorgeven, omdat we willen laten zien waar we vandaan komen. Ook als dat een pijnlijke geschiedenis is.’

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.