03 oktober 2017

Marc Janssens benoemd tot hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft drs. Marc Janssens (48) per half november 2017 benoemd tot hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen (CDV). Hij vervult daarmee de vacature, die was ontstaan door de benoeming van Pieter Jan Dijkman tot directeur van het WI.

Janssens studeerde Klassieke Letteren aan de Universiteit Leiden, waar hij is afgestudeerd in de antieke filosofie met een specialisatie over de wisselwerking tussen het christendom en de klassieke cultuur. Hij is op dit moment werkzaam als journalist bij het Nederlands Dagblad en als docent nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn aan de Theologische Universiteit Kampen. Bij het Nederlands Dagblad heeft hij onder meer de functies van politiek redacteur, EU-verslaggever en redactiechef cultuur, wetenschap en media vervuld. Daarnaast doet hij als promovendus onderzoek naar het leven van verzetsleider, ARP'er en Trouw-redacteur Roelof Jan Dam.

Janssens is gehuwd en heeft twee kinderen. Janssens blijft naast het hoofdredacteurschap van CDV verbonden als docent aan de Theologische Universiteit Kampen.

Tevens heeft het bestuur van het WI drs. Jan Prij (49) benoemd tot redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen. Prij is econoom, filosoof, lekenpreker en eigenaar van een tekstbureau. Binnenkort publiceert hij God en Geld, een boek over religie, economie en politiek. Hij bekleedde deze functie van redactiesecretaris van CDV al eerder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.