27 november 2019

Nieuw WI-rapport: Afschaffen verhuurderheffing en meer nationale sturing op de woningmarkt

De verhuurderheffing moet worden afgeschaft en woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om voor de middeninkomens te bouwen. Daarnaast is op nationaal niveau meer sturing nodig om het bouwtekort op te vangen. Dat staat in het rapport Onder dak van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA over de woningmarkt dat op 27 november 2019 is aangeboden aan CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma en Tweede Kamerlid Erik Ronnes.

Het kunnen vinden van een woning staat onder druk. Grond is duur, wachtlijsten zijn lang en de huren in de vrije sector zijn hoog. Die slechte toegankelijkheid van de woningmarkt is in de eerste plaats geen technisch of economisch probleem, maar iets dat raakt aan de leefwereld van mensen, aan identiteit. De betrokkenheid van mensen op elkaar staat op het spel. Het rapport Onder dak. Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen analyseert de diepere oorzaken van het probleem.

In de eerste plaats lijkt er een te groot vertrouwen te zijn geweest in gemeenten en ontwikkelaars om zelf genoeg woningen te bouwen. Arjen Siegmann, auteur van het rapport: “We hebben lang gedacht dat de nationale overheid wel een stapje terug kon doen, dat gemeenten het zelf wel konden. Maar de krachten van globaal kapitaal en de beperkingen in hoe we met de grond omgaan maken dat er in totaal te weinig wordt gebouwd.”

Het rapport draagt bouwstenen aan voor het toegankelijk maken van de woningmarkt voor iedereen, vanuit het christendemocratisch denken over gespreide verantwoordelijkheid en de morele opdracht van de overheid: Waar het bouwen stokt worden op nationaal niveau bouwlocaties aangewezen. Corporaties krijgen hun investeringskracht terug en bouwen voor de middeninkomens, zonder verhuurderheffing. De huurprijzen zijn meer in lijn met de waarde van woning, zonder overwinsten voor de verhuurder. Ook krijgen gemeenten meer vrijheid voor kleine bouwprojecten.

Download het rapport > Onder dak

Bekijk 'Onder dak' in twee minuten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.