27 juni 2022

Nieuw WI-rapport: Ethische reflectie op embryowet nodig

De ontwikkelingen in de biomedische wetenschap rond het begin van het leven gaan snel. Ethische reflectie is nodig om tot goede beleidsvorming te komen. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA presenteert een nieuw rapport, Een ongekend begin. Technologie en ethiek aan het begin van het leven, om vanuit een ethisch kader tot evenwichtig beleid te komen.

Het modificeren van DNA, kweken van embryo’s voor onderzoek, het kweken van menselijke organen in dieren: het zijn enkele medisch-technologische ontwikkelingen die de komende jaren nadrukkelijk op de politieke agenda zullen staan en om christendemocratische reflectie vragen. Voor veel mensen die lijden aan ziektes of beperkingen bieden de ontwikkelingen in de biomedische wetenschap perspectief. Maar moet alles wat kan? Wat betekent het als embryo’s in hun vroegste fase voor onderzoek gebruikt worden? Wat zegt dat over ons mensbeeld? En als we al te zeer gericht raken op het bestrijden of voorkomen van lijden, mag het leven met beperkingen en tekorten er dan nog wel zijn? Wat voor samenleving willen we eigenlijk?

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) reikt in zijn nieuwste rapport, Een ongekend begin. Technologie en ethiek aan het begin van het leven, een nieuw ethisch kader aan om nieuwe technologie rond het begin van het leven zinvol te kunnen wegen. Het doet voorstellen om de biomedische technologie te normeren. Want de potentie van de technologie moet altijd worden afgewogen tegen andere waarden: de bescherming van het leven in zijn vroegste vorm, de waarde van het goede samenleven met alle beperkingen en onvolmaaktheden die er zijn.

Het WI-rapport bespreekt vijf ontwikkelingen die de komende tijd politieke en maatschappelijke aandacht vragen. Allereerst is dat het kweken van embryo’s voor onderzoek naar het voorkomen van ernstige erfelijke aandoeningen. Daarnaast kunnen in de toekomst mogelijk kunstmatige embryostructuren worden gebruikt voor onderzoek. In de derde plaats spelen vragen naar het modificeren van DNA aan het allerprilste begin van het menselijk leven: het pre-embryo. In de vierde plaats bespreekt het rapport de mogelijkheid van geslachtskeuze bij dragerschap. En tot slot staat het stil bij het kweken van menselijke organen in dieren.

Het rapport van de christendemocratische denktank bepleit grote terughoudendheid bij onderzoek met menselijk weefsel. Wel wordt bepleit om het speciaal kweken van zygotes (menselijke cellen in de vroegste embryonale fase) onder strikte voorwaarden toe te staan. Daarmee kunnen technologieën als kiembaanmodificatie verder onderzocht worden op het herstellen van genetische mutaties die tot een ziekte kunnen leiden. Deze techniek mag zich alleen richten op het repareren van defecten die tot ernstige ziekten leiden. Alle bewegingen naar ‘wensgeneeskunde’ en ‘designerbaby’s’ moeten worden voorkomen en afgewezen.

 

WI rapport is startpunt van discussie 
WI rapporten zijn een startpunt voor interne discussie in de partij. Leden gaven aan dat ze bij het thema van medische ethiek actief betrokken willen worden. Daarom zullen we samen met de partij en de leden in gesprek gaan over de conclusies van het rapport. Deze thematiek vraagt om een CDA dat een overtuigd christendemocratisch standpunt durft in te nemen.

In september zal het WI een symposium organiseren waarin iedereen het gesprek kan voeren met auteurs en de klankbordgroep van dit rapport. Daarnaast kunnen leden en afdelingen vragen om een uitleg en toelichting op dit rapport. Tenslotte worden leden op het najaarscongres in de gelegenheid gesteld om hierover het gesprek aan te gaan. Het WI zal van het proces in aanloop naar het congres een reflectieverslag maken zodat er naast het rapport ook een document is waarin de uitkomsten van de bijeenkomsten terug te lezen is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.