03 december 2020

Nieuw WI-rapport: Herstel van vertrouwen in het belasting- en toeslagenbeleid nodig

Trendmatig koopkrachtbeleid, een hogere drempel voor nieuwe wetgeving en een tienpuntenplan voor de verbetering van belastingwetten. Deze en andere voorstellen voor een beter belasting- en toeslagenbeleid staan in het rapport Betrouwbaar belasten van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI). Het eerste exemplaar van het rapport is aangeboden aan CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. 

In het WI-rapport Betrouwbaar belasten. Herstel van vertrouwen in het belasting- en toeslagenbeleid staat het herstel van vertrouwen in het belasting- en toeslagenstelsel centraal. Het is namelijk de vraag of de manier waarop belasting wordt geheven voor de burger nog wel te begrijpen is. De vraag stellen is haar beantwoorden: nee, of lang niet altijd. Arjen Siegmann, auteur van het rapport: ‘’Het belasting- en toeslagenstelsel is te ingewikkeld geworden. Dit komt omdat er teveel wordt gestuurd op deelbelangen en te weinig aandacht is voor de kwaliteit van belastingwetten. En al dat sturen leidt tot ‘wegwerpwetgeving’ en grote verschillen in belastingdruk.” Het huidige stelsel ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Voor herstel van vertrouwen is een koerswijziging nodig. 

Vanuit christendemocratisch perspectief worden tien concrete voorstellen gedaan om te komen tot meer betrouwbare belastingen. Drie voorstellen springen er uit. Zo pleit het WI voor het voeren van een ‘trendmatig koopkrachtbeleid’, waarbij eens per kabinetsperiode met het vergrootglas naar de koopkrachtplaatjes wordt gekeken. Dit voorkomt dat er jaarlijks wordt gestuurd met belastingwetgeving en het brengt rust in de regels en de uitvoering. Daarnaast zou er een hogere drempel moeten komen voor het ingeschatte effect van nieuwe belastingwetten. Nu worden nog te vaak wetten ingevoerd, waarvan vooraf al duidelijk is dat het effect erg laag of nihil zal zijn. Verder moeten nieuwe belastingwetten zorgvuldiger worden ingevoerd. Het WI stelt een tienpuntenplan voor van hoogleraar Peter Essers, dat inzet op kwalitatief betere wetgeving, die langer mee kan gaan en minder verstorend is in de leefwereld van mensen.

YouTube-interviews
Als vervolg op het rapport verschijnen de komende weken op het YouTube-kanaal van ons instituut interviews met zeven belastingexperts en wetenschappers, waaronder Kees van Dijkhuizen en Stef van Weeghel, die de belastingcommissies uit respectievelijk 2010 en 2013 hebben voorgezeten. Elk interview geeft een uniek perspectief op hoe de problemen in het belastingstelsel zijn ontstaan en hoe een beter stelsel eruit zou moeten zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.