18 april 2019

Nieuw WI-rapport: Het Midden

Economen, politici en journalisten ontdekken dat het welzijn van de middenklasse en de burgerlijke waarden die zij representeert, nodig zijn voor een stabiele samenleving. Wereldwijd gemeten neemt de middenklasse in omvang toe, maar binnen landen voelt de middenklasse zich steeds meer onder druk staan. De burgerlijke waarden die hebben geleid tot ontwikkeling en welvaart, lijken naar de achtergrond te verdwijnen in de discussie over de wereldwijde uitdagingen van globalisering, technologie, klimaatverandering en migratie.

De nieuwe publicatie van het WI, Het Midden: De middenklasse als morele kern van de samenleving, gaat op de positie van middenklasse in. U kunt hem hier downloaden. De bundel is aangeboden aan de leden van Stichtingsraad van het WI in de vergadering van 15 april 2019, en aan minister Wopke Hoekstra na afloop van het Symposium in Utrecht. 

------

Over de publicatie:

De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van ons WI met het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung. Tevens is de bundel in een Engelse vertaling verschenen (The Middle: The middle class as the moral core of society). In de publicatie, onder redactie van WI-stafmedewerker Arjen Siegmann, wordt de context geschetst van de middenklasse in vier Europese landen: Italië, Duitsland, Nederland en Bulgarije. Een van de opvallendste lessen is, zo schrijft Siegmann, dat mensen somberder zijn over de toekomst dan we zouden verwachten op basis van de inkomensstatistieken. Een nieuw, positief middenklasse-perspectief is geboden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, beschrijft de institutionele veranderingen die hebben geleid tot meer onzekerheid voor de middengroepen in Nederland. Engbersen geeft daarbij vier mogelijke richtingen voor beleid, die hij ziet in arbeidszekerheid, onderwijs, inkomens- en gezinsbeleid

CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand Buma analyseert de belangrijkste opgave voor de politiek als het gaat om de middenklasse. Die ziet hij niet louter economisch. Het is de opdracht voor christendemocratische politiek om de samenleving te versterken en het gemeenschappelijke huis te renoveren

Eoin Drea, onderzoeker bij het Wilfried Martens Centre, beschrijft de problemen van de middenklasse vanuit Europees perspectief. Hij constateert dat in bijna alle Europese landen de middenklasse het gevoel heeft dat er geen ruimte is om te ademen. Dit is vooral duidelijk bij de tweeverdieners met kinderen, die werk, opvoeding en zorg moeten zien te combineren. Wereldwijde ontwikkelingen zijn niet zomaar te stuiten, dus ligt hier een taak voor de politiek om werk te maken van arbeidszekerheid, ongelijkheid, sociale mobiliteit, toegankelijke kinderopvang en gendergelijkheid. 

Jan Prij sluit de bundel af met een antwoord op de vraag waarom burgerlijke waarden zo belangrijk zijn. Startend vanuit het mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de ander. De humaniseringsopdracht die daar uit volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen van tegengestelde posities.

Download 'Het Midden'

Economen, politici en journalisten ontdekken dat het welzijn van de middenklasse en de burgerlijke waarden die zij representeert, nodig zijn voor een stabiele samenleving. Wereldwijd gemeten neemt de middenklasse in omvang toe, maar binnen landen voelt de middenklasse zich steeds meer onder druk staan. De burgerlijke waarden die hebben geleid tot ontwikkeling en welvaart, lijken naar de achtergrond te verdwijnen in de discussie over de wereldwijde uitdagingen van globalisering, technologie, klimaatverandering en migratie.

De nieuwe publicatie van het WI, Het Midden: De middenklasse als morele kern van de samenleving, gaat op de positie van middenklasse in. U kunt hem hier downloaden. De bundel is aangeboden aan de leden van Stichtingsraad van het WI in de vergadering van 15 april 2019, en aan minister Wopke Hoekstra na afloop van het Symposium in Utrecht. 

------

Over de publicatie:

De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van ons WI met het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung. Tevens is de bundel in een Engelse vertaling verschenen (The Middle: The middle class as the moral core of society). In de publicatie, onder redactie van WI-stafmedewerker Arjen Siegmann, wordt de context geschetst van de middenklasse in vier Europese landen: Italië, Duitsland, Nederland en Bulgarije. Een van de opvallendste lessen is, zo schrijft Siegmann, dat mensen somberder zijn over de toekomst dan we zouden verwachten op basis van de inkomensstatistieken. Een nieuw, positief middenklasse-perspectief is geboden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, beschrijft de institutionele veranderingen die hebben geleid tot meer onzekerheid voor de middengroepen in Nederland. Engbersen geeft daarbij vier mogelijke richtingen voor beleid, die hij ziet in arbeidszekerheid, onderwijs, inkomens- en gezinsbeleid

CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand Buma analyseert de belangrijkste opgave voor de politiek als het gaat om de middenklasse. Die ziet hij niet louter economisch. Het is de opdracht voor christendemocratische politiek om de samenleving te versterken en het gemeenschappelijke huis te renoveren

Eoin Drea, onderzoeker bij het Wilfried Martens Centre, beschrijft de problemen van de middenklasse vanuit Europees perspectief. Hij constateert dat in bijna alle Europese landen de middenklasse het gevoel heeft dat er geen ruimte is om te ademen. Dit is vooral duidelijk bij de tweeverdieners met kinderen, die werk, opvoeding en zorg moeten zien te combineren. Wereldwijde ontwikkelingen zijn niet zomaar te stuiten, dus ligt hier een taak voor de politiek om werk te maken van arbeidszekerheid, ongelijkheid, sociale mobiliteit, toegankelijke kinderopvang en gendergelijkheid. 

Jan Prij sluit de bundel af met een antwoord op de vraag waarom burgerlijke waarden zo belangrijk zijn. Startend vanuit het mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de ander. De humaniseringsopdracht die daar uit volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen van tegengestelde posities.

Download 'Het Midden'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.