05 december 2018

Nieuw WI-rapport: Woorden én daden

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft op zaterdag 24 november, tijdens de Dag van de Christendemocratie, een nieuw rapport gepresenteerd. Het rapport, met de titel 'Woorden én daden. De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein' is een interviewbundel met tien CDA-wethouders in het sociaal domein.

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft op zaterdag 24 november, tijdens de Dag van de Christendemocratie, een nieuw rapport gepresenteerd. Het rapport, met de titel 'Woorden én daden. De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein' is een interviewbundel met tien CDA-wethouders in het sociaal domein.

De decentralisaties in het sociaal domein waren een stap naar zorg dichter bij de burger. Maatwerk was een sleutelwoord. Het zou zelfs de sleutel naar de verzorgingsstaat van de eenentwintigste eeuw moeten zijn. Minder langs de lijnen van de twintigste-eeuwse instituties die standaarden en hokjes produceren. Meer met professionals aan keukentafels en een meer integrale aanpak. Hóe dat allemaal moest, wist niemand precies. Alleen dat het goedkoper zou worden, daar ging het kabinet-Rutte II alvast van uit. De uitdaging voor de gemeenten op 1 januari 2015 was, kortom, niet gering: betere zorg voor minder geld. 

Deze interviewbundel gaat over de vraag hoe CDA-wethouders met deze verantwoordelijkheid zijn omgegaan. Is daarin een 'politieke stijl' van de christendemocratie te ontdekken? Dat wil zeggen: zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of heeft het, per saldo, in de afgelopen raadsperiode niet uitgemaakt of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond in het sociaal domein?

Geerten Boogaard, projectmedewerker bij het WI, reisde stad en land af om op deze vragen de antwoorden van de wethouders zelf te krijgen. Hij sprak uitgebreid met tien CDA-wethouders in het sociaal domein. Dat ging over hun taakopvatting, hun bestuursstijl en hun inhoudelijke antenne. Waaraan dachten de wethouders zelf waarin zij als CDA’ers herkenbaar zijn geweest? Behalve deze interviews voerde hij veel achtergrondgesprekken en raadpleegde hij literatuur. Deze bundel is hiervan het resultaat.

Download het rapport > Woorden én daden

De decentralisaties in het sociaal domein waren een stap naar zorg dichter bij de burger. Maatwerk was een sleutelwoord. Het zou zelfs de sleutel naar de verzorgingsstaat van de eenentwintigste eeuw moeten zijn. Minder langs de lijnen van de twintigste-eeuwse instituties die standaarden en hokjes produceren. Meer met professionals aan keukentafels en een meer integrale aanpak. Hóe dat allemaal moest, wist niemand precies. Alleen dat het goedkoper zou worden, daar ging het kabinet-Rutte II alvast van uit. De uitdaging voor de gemeenten op 1 januari 2015 was, kortom, niet gering: betere zorg voor minder geld. 

Deze interviewbundel gaat over de vraag hoe CDA-wethouders met deze verantwoordelijkheid zijn omgegaan. Is daarin een 'politieke stijl' van de christendemocratie te ontdekken? Dat wil zeggen: zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of heeft het, per saldo, in de afgelopen raadsperiode niet uitgemaakt of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond in het sociaal domein?

Geerten Boogaard, projectmedewerker bij het WI, reisde stad en land af om op deze vragen de antwoorden van de wethouders zelf te krijgen. Hij sprak uitgebreid met tien CDA-wethouders in het sociaal domein. Dat ging over hun taakopvatting, hun bestuursstijl en hun inhoudelijke antenne. Waaraan dachten de wethouders zelf waarin zij als CDA’ers herkenbaar zijn geweest? Behalve deze interviews voerde hij veel achtergrondgesprekken en raadpleegde hij literatuur. Deze bundel is hiervan het resultaat.

Download het rapport > Woorden én daden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.