17 juni 2021

Nieuwe publicatie: 'Klimaat van het midden'

Klimaat van het midden. Klimaatverandering als gemeenschappelijke uitdaging is de titel van de nieuwste publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI), in samenwerking met het Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), de denktank van de Europese Volkspartij (EVP). Deze bundel, samengesteld door onze stafmedewerker Arjen Siegmann, is op donderdag 17 juni 2021 overhandigd aan Henri Bontenbal, CDA Tweede Kamerlid en woordvoerder klimaat. 

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda; de Europese Commissie heeft het zelfs als topprioriteit voor de komende jaren geagendeerd. De sleutels voor het klimaatvraagstuk liggen bij de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven, maar de klimaattransitie is niet mogelijk zonder draagvlak onder de middenklasse. Een circulaire economie wordt verwezenlijkt door mensen zelf, in samenwerking met elkaar en kan niet van bovenaf worden afgedwongen. Voorkomen moet worden dat de klimaattransitie een technocratisch project wordt, waarbij huishoudens en bedrijven enkel fungeren als middelen om een doel te bereiken.

De aanleiding voor deze bundel is de overtuiging dat de kern van de samenleving, het midden, als uitgangspunt moet dienen voor een realistisch klimaatbeleid. De meerderheid moet het probleem kunnen begrijpen, voordat we ingrijpende politieke keuzes maken. Ook moet de verantwoordelijkheid goed verdeeld zijn, zodat iedereen in zijn of haar leefwereld in vrijheid keuzes kan maken. En de politieke keuzes moeten aansluiten bij de eigen normen en waarden  die mensen hebben.

Een aantal vragen staat in deze bundel centraal. Allereerst, hoe verhouden de gepolariseerde standpunten over klimaatverandering van verschillende groepen zich tot hun morele waarden, wereldbeeld, traditie, culturele normen en waarden? Wat is een goede verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bedrijven, huishoudens en de overheid? En, hoe zorgen we ervoor dat klimaatbeleid begrijpelijk is, en aanhaakt bij de eigen ervaring van wat rentmeesterschap is?

De lezer zal het christendemocratisch gedachtegoed in de vragen herkennen, van gespreide verantwoordelijkheid, de visie op de overheid en het belang van rentmeesterschap. We hopen en verwachten dan ook dat de bijdragen stof tot nadenken geven.

De bundel bestaat uit bijdragen van Nederlandse en internationale wetenschappers van verschillende disciplines. Naast een Nederlandse editie, verschijnt er ook een Engelstalige versie van deze bundel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.