23 november 2016

Omscholingsfaciliteiten zijn grootste hiaat in het Nederlandse kennisbeleid

Paul Schenderling, die voor het WI het rapport 'Kiemen van een rechtvaardiger samenleving. De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen' maakte, schreef een artikel op socialevraagstukken.nl 
Schenderling benadrukt dat de grootste zorg op de arbeidsmarkt het achterblijven van bij- en omscholingsfaciliteiten is. Hij pleit voor vouchers voor onderwijsuren, taakgerichte en verplichte bijscholing om zo voorbereid te zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.