windmill and horses on pasture at sunrise
06 juli 2021

Perspectief voor boeren

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie, de toekomstvisie Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector gepresenteerd. Het ontbreekt onze boeren en tuinders aan perspectief. Juist nu, nu we nadenken over de toekomst van Nederland na de coronacrisis, is het belangrijk de agrarische sector een helder toekomstperspectief te bieden. Dat is wat we met deze toekomstvisie doen. Duidelijkheid en hulp is wat de agrarische sector nodig heeft.

Perspectief voor boeren. En perspectief voor alle Nederlanders. In Nederland willen we in een schone leefomgeving wonen, recreëren, bewegen en ondernemen. Dat is op een heel klein stukje aarde een kwestie van keuzes maken. Geen scherpe keuzes maken is geen optie. Dat doet geen recht aan alle agrarische ondernemers die met hart en ziel werken aan de voedselvoorziening in Nederland en daarbuiten en die een essentieel onderdeel zijn van een leefbaar platteland en landschap.

De afgelopen jaren is het landbouwdebat in versneld tempo gepolariseerd geraakt. Visies worden ongelezen afgebrand en velen blijven in hun loopgraven, in hun eigen gelijk. Het gevolg is dat we niets doen. Toch zal het handhaven van de status quo ons niet verder helpen. Dat is niet in het belang van de natuur, het klimaat en ook niet in het belang van de boer. Nu al zegt nog maar slechts 20 procent van de boeren zeker te zijn dat ze door willen met hun bedrijf terwijl er op dit moment al een nijpend tekort is aan broodnodige bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouwsector. We kunnen niet langer wachten om deze status quo te doorbreken. De samenleving verwacht duidelijkheid. Deze duidelijkheid moet een volgend kabinet geven. Daar horen ook pijnlijke keuzes bij. De samenleving verandert. De boer moet zich realiseren dat de samenleving anders naar de sector kijkt dan tien jaar geleden, dat is nu eenmaal een gegeven. De transitie die de agrarische sector ondergaat is alleen vol te houden als er perspectief is en als deze uitdaging in gezamenlijkheid wordt aangegaan. In Nederland mag niemand er alleen voorstaan.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.