09 oktober 2019

Rob de Wijk: ‘Mensenrechten in China aankaarten heeft alleen zin vanuit sterke EU’

CDV Herfst 2019 verschenen!
'China's groei'

De Tweede Kamer mag het kabinet vragen meer aandacht te besteden aan de mensenrechtenin China, dit heeft alleen zin vanuit een krachtig Europa. Dat zegt Rob de Wijk in gesprek met CDV. 'Eén ding kunnen wij in Nederland, maar ook in Europa, maar moeilijk begrijpen: machten waarden zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zonder macht heeft het geen enkele zin de positie van minderheden in China aan te kaarten.'

Rob de Wijk doet zijn uitspraken in het Herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen, dat aan China's groei is gewijd. Hameren 'op de mensenrechten is vooral goed voor binnenlandse consumptie. Mooi voor in de Tweede Kamer, maar totale zelfoverschatting van een land dat bij wijze van spreken past binnen de nieuwe rondweg van Beijing.' De Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, meent dat Nederland en Europa zich moeten aanpassen om China's groei te beantwoorden. Daartoe horen het geopolitiek inzetten van het eigen landbouwoverschot, een meer protectionistische opstelling om Europese (5G-)bedrijven te bevoordelen, en de ontwikkeling van de EU als supermacht. 'Willen we de waarden waar ook ik voor sta, met enig gezag kunnen verdedigen, dan zullen we sterk moeten zijn. (...) Verkruimelen we, dan komen we in het Chinese tribuutsysteem terecht.'

Lees hier (gratis) het interview met Rob de Wijk

5G
CDV kent een reeks artikelen van en interviews met deskundigen op het gebied van China. Voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier bepleit 'een rechtmatiger plek voor China in de mondiale instituties' zoals IMF en Wereldbank, waarvan de topleiding nu tussen de VS en Europa rouleert. Sinoloog en zakenman Henk Schulte Nordholt stelt dat Huawei als 5G-aanbieder geweerd moet worden en dat,als China westerse bedrijven discrimineert, Nederland China 'met gelijke munt' moet terugbetalen.' Dat is de enige taal die in Beijing wordt verstaan.'

Journalist Aad Kamsteeg beschrijft de benarde positie van minderheden in China, Ties Dams bespreekt de vraag hoe bedreigend dan wel uitdagend de Nieuwe Zijderoute is en de CDA'ers Sebastiaan den Bak, Alwyn de Jong en Boudewijn Wijnands gaan in op de noodzaak voor Europa om vanuit eigen, mede op de christendemocratie gebaseerde waarden een strategie t.a.v Artificial Intelligence te ontwikkelen. Verder bespreekt Ingrid d'Hooghe de dilemma's van lokale bestuurders die met China in zee gaan, zijn er interviews hierover met (ex)wethouders, behandelt Barend ter Haar de rol van het confucianisme in de Chinese samenleving en verkent Ardi Bouwers hoe een brug te slaan tussen China en het westen als het om kernwaarden gaat. Ten slotte gaat politicoloog Jonathan Holslag in op het infuus van goedkope producten uit China waaraan Europa ligt. Dit maakt de EU-burgers koopziek en verhindert Europa een eigen hoogwaardige industrie op tebouwen.

Herman Van Rompuy nieuwe columnist
In deze Christen Democratische Verkenningen introduceren we met enige trots een nieuwe columnist. Herman Van Rompuy, voormalig premier van België en de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad zal twee keer per jaar een column verzorgen. Deze eerste maal onder de titel 'Opstand der gematigden.' Hierbij sluit het interview met Wouter Beke, partijleider van de Vlaamse CD&V, goed aan. Naar aanleiding van zijn boek 'Revolutie van de redelijkheid' constateert Beke dat er weliswaar sprake is van enorme polarisatie in de Europese samenlevingen, maar dat er toch 'veel stille revolutionairen' zijn 'die de meest verbindende boodschap' hebben. ' In België zitten meer dan honderdduizenden jongeren bij de jeugdbeweging of in andere verenigingen. Ons hele middenveld drijft op de vrijwilligers en het engagement in de samenleving.'

Investeringsfonds
In de rubriek Dwars een debat tussen CDA-kamerlid Evert Jan Slootweg en oud-minister van Financiën Onno Ruding over het Investeringsfonds dat door Rudings opvolger Wopke Hoekstra is aangekondigd. Ruding vreest dat het geld in dit fonds verjubeld zal worden, omdat de normale begrotingscriteria er niet voor gelden. Slootweg stelt dat dit met goede randvoorwaarden niet zalgebeuren.

Eddy van Hijum, CDA-gedeputeerde in Overijssel en oud-Kamerlid, bepleit dat het CDA het voortouw moet nemen in de herziening van de sociale zekerheid. Deze sluit niet meer aan op de groei van het aantal flexwerkers en de verandering ten aanzien van de combinatie arbeid en zorg. 'De sociale zekerheid dient (...) op te schuiven in de richting van een volksverzekering. Dit betekent concreet dat niet langer alleen werknemers rechten opbouwen, maar iedere werkende.'

Ten slotte een debat over de vraag of het CDA de ondertitel 'sociaal-conservatief' moet gaan voeren. Student en CDA'er Max Runge pleit in navolging van wijlen senator Alfons Dölle hiervoor, mede omdat het CDA door zijn christelijke uitstraling stemmen van niet-christenen misloopt. De toevoeging 'sociaal-conservatief' biedt zowel electoraal als inhoudelijk veel voordelen, stelt hij. CDJA-voorzitter Hielke Onnink is het hiermee oneens. De christelijke kiezer sterft volgens hem niet uit, maar loopt eerder weg. Hij bepleit juist terugkeer naar de wortels van het CDA en 'een duidelijk profiel dat geen ondertitels nodig heeft'.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

CDV Herfst 2019 verschenen!
'China's groei'

De Tweede Kamer mag het kabinet vragen meer aandacht te besteden aan de mensenrechtenin China, dit heeft alleen zin vanuit een krachtig Europa. Dat zegt Rob de Wijk in gesprek met CDV. 'Eén ding kunnen wij in Nederland, maar ook in Europa, maar moeilijk begrijpen: machten waarden zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zonder macht heeft het geen enkele zin de positie van minderheden in China aan te kaarten.'

Rob de Wijk doet zijn uitspraken in het Herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen, dat aan China's groei is gewijd. Hameren 'op de mensenrechten is vooral goed voor binnenlandse consumptie. Mooi voor in de Tweede Kamer, maar totale zelfoverschatting van een land dat bij wijze van spreken past binnen de nieuwe rondweg van Beijing.' De Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, meent dat Nederland en Europa zich moeten aanpassen om China's groei te beantwoorden. Daartoe horen het geopolitiek inzetten van het eigen landbouwoverschot, een meer protectionistische opstelling om Europese (5G-)bedrijven te bevoordelen, en de ontwikkeling van de EU als supermacht. 'Willen we de waarden waar ook ik voor sta, met enig gezag kunnen verdedigen, dan zullen we sterk moeten zijn. (...) Verkruimelen we, dan komen we in het Chinese tribuutsysteem terecht.'

Lees hier (gratis) het interview met Rob de Wijk

5G
CDV kent een reeks artikelen van en interviews met deskundigen op het gebied van China. Voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier bepleit 'een rechtmatiger plek voor China in de mondiale instituties' zoals IMF en Wereldbank, waarvan de topleiding nu tussen de VS en Europa rouleert. Sinoloog en zakenman Henk Schulte Nordholt stelt dat Huawei als 5G-aanbieder geweerd moet worden en dat,als China westerse bedrijven discrimineert, Nederland China 'met gelijke munt' moet terugbetalen.' Dat is de enige taal die in Beijing wordt verstaan.'

Journalist Aad Kamsteeg beschrijft de benarde positie van minderheden in China, Ties Dams bespreekt de vraag hoe bedreigend dan wel uitdagend de Nieuwe Zijderoute is en de CDA'ers Sebastiaan den Bak, Alwyn de Jong en Boudewijn Wijnands gaan in op de noodzaak voor Europa om vanuit eigen, mede op de christendemocratie gebaseerde waarden een strategie t.a.v Artificial Intelligence te ontwikkelen. Verder bespreekt Ingrid d'Hooghe de dilemma's van lokale bestuurders die met China in zee gaan, zijn er interviews hierover met (ex)wethouders, behandelt Barend ter Haar de rol van het confucianisme in de Chinese samenleving en verkent Ardi Bouwers hoe een brug te slaan tussen China en het westen als het om kernwaarden gaat. Ten slotte gaat politicoloog Jonathan Holslag in op het infuus van goedkope producten uit China waaraan Europa ligt. Dit maakt de EU-burgers koopziek en verhindert Europa een eigen hoogwaardige industrie op tebouwen.

Herman Van Rompuy nieuwe columnist
In deze Christen Democratische Verkenningen introduceren we met enige trots een nieuwe columnist. Herman Van Rompuy, voormalig premier van België en de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad zal twee keer per jaar een column verzorgen. Deze eerste maal onder de titel 'Opstand der gematigden.' Hierbij sluit het interview met Wouter Beke, partijleider van de Vlaamse CD&V, goed aan. Naar aanleiding van zijn boek 'Revolutie van de redelijkheid' constateert Beke dat er weliswaar sprake is van enorme polarisatie in de Europese samenlevingen, maar dat er toch 'veel stille revolutionairen' zijn 'die de meest verbindende boodschap' hebben. ' In België zitten meer dan honderdduizenden jongeren bij de jeugdbeweging of in andere verenigingen. Ons hele middenveld drijft op de vrijwilligers en het engagement in de samenleving.'

Investeringsfonds
In de rubriek Dwars een debat tussen CDA-kamerlid Evert Jan Slootweg en oud-minister van Financiën Onno Ruding over het Investeringsfonds dat door Rudings opvolger Wopke Hoekstra is aangekondigd. Ruding vreest dat het geld in dit fonds verjubeld zal worden, omdat de normale begrotingscriteria er niet voor gelden. Slootweg stelt dat dit met goede randvoorwaarden niet zalgebeuren.

Eddy van Hijum, CDA-gedeputeerde in Overijssel en oud-Kamerlid, bepleit dat het CDA het voortouw moet nemen in de herziening van de sociale zekerheid. Deze sluit niet meer aan op de groei van het aantal flexwerkers en de verandering ten aanzien van de combinatie arbeid en zorg. 'De sociale zekerheid dient (...) op te schuiven in de richting van een volksverzekering. Dit betekent concreet dat niet langer alleen werknemers rechten opbouwen, maar iedere werkende.'

Ten slotte een debat over de vraag of het CDA de ondertitel 'sociaal-conservatief' moet gaan voeren. Student en CDA'er Max Runge pleit in navolging van wijlen senator Alfons Dölle hiervoor, mede omdat het CDA door zijn christelijke uitstraling stemmen van niet-christenen misloopt. De toevoeging 'sociaal-conservatief' biedt zowel electoraal als inhoudelijk veel voordelen, stelt hij. CDJA-voorzitter Hielke Onnink is het hiermee oneens. De christelijke kiezer sterft volgens hem niet uit, maar loopt eerder weg. Hij bepleit juist terugkeer naar de wortels van het CDA en 'een duidelijk profiel dat geen ondertitels nodig heeft'.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.