01 oktober 2018

Symposium 'De baan als basis' op 11 oktober 2018

In de samenleving is het hebben van werk een basis om samen te leven. Werken leidt tot groei en ontwikkeling. In het werken worden relaties gevormd en leren we in voor- en tegenspoed samen te werken. Dat is de kern van economie. Langdurige werkloosheid is even groot als ingrijpend voor de mensen die het betreft. Wel willen, maar niet kunnen werken kan leiden tot verlies aan betekenis en tast de basis om samen te leven aan.

Op donderdagavond 11 oktober 2018 gaan we tijdens het symposium 'De baan als basis' in op de problematiek van langdurige werkloosheid. Tijdens het symposium wordt een nieuw rapport gepresenteerd van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA met als titel 'De baan als basis'. Dit rapport schept het perspectief van een samenleving waarin iedereen die wil werken, kan werken. Die werkelijkheid komt dichterbij als de overheid ruimte schept voor de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

In deze studie staan drie vernieuwende voorstellen om langdurige werkloosheid te voorkomen: loondoorbetaling voor het eerste half jaar, een sterker anticyclisch begrotingsbeleid en de introductie van de basisbaan.

Het eerste exemplaar van het rapport zal worden uitgereikt aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voormalig voorzitter CNV en Pieter Heerma, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Sociale Zaken.

Programma
19.30 uur: Welkom en opening door Peter Essers, voorzitter CDA WI

- Referaat over 'De betekenis van werk' door Jaap Smit, CvK Zuid-Holland
- Presentatie eerste exemplaar 'De baan als basis' door Arjen Siegmann
- Reactie op het rapport door Mariëtte Hamer, voorzitter SER
- Reactie op het rapport door Pieter Heerma, CDA TK-lid

- Aansluitend: discussie

21.30 uur: Sluiting symposium

Locatie en aanmelden
Het symposium vindt plaats op het CDA Partijbureau, Buitenom 18 in Den Haag (routebeschrijving). 

Aanmelden kan via deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.