06 oktober 2017

Symposium 'Om een gemeenschappelijk huis'

Achter gevoelens van onbehagen schuilt dikwijls een verlangen naar gemeenschap, zo stelde Sybrand Buma in de recent uitgesproken Schoo-lezing. Maar wat maakt een gemeenschap tot een goede gemeenschap? Wie behoort tot die gemeenschap en wie niet? Wat onderscheidt het christelijke gemeenschapsdenken? En: wat is de gemeenschap-scheppende rol van de politiek? Op die vragen wordt ingegaan tijdens het symposium.

Graag nodigen we u uit voor het najaarssymposium van de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA op donderdag 12 oktober 2017. De bijeenkomst vindt plaats op het CDA partijbureau te Den Haag. Sprekers zijn onder andere Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman, Govert Buijs en Jos Wienen.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie
19.30 uur Welkom door prof. dr. Peter Essers (voorzitter WI)
19.355 uur Introductie thema door drs. Pieter Jan Dijkman (directeur WI)
19.45 uur Referaat door prof. dr. Erik Borgman (hoogleraar publieke theologie) over de vraag wat in christendemocratisch perspectief een gemeenschap samenhoudt en hoe politieke partijen zich hiervan in dienst kunnen stellen
20.05 uur Referaat door prof. dr. Govert Buijs (hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing) over de eigen betekenis van een christelijk samenlevingsideaal en de vraag naar kansen en risico's wanneer politieke partijen dat ideaal manifest willen maken
20.25 uur Referaat door drs. Jos Wienen (burgemeester Haarlem) over de rol van de overheid bij de bevordering van (lokale) gemeenschappen
20.45 uur Discussie en dialoog
21.15 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link of door deze url te kopiëren naar uw adresbalk: cdaformulieren.nl/wi/aanmeldformulier-symposiumgemeenschappelijkhuis/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.