17 januari 2017

Tentoonstelling ARP affiches op Vrije Universiteit Amsterdam

Maaike Kamps (WI) heeft in samenwerking met Hans Seijlhouwer, conservator van de Protestantse Erfgoedcollectie van de Universiteitsbibliotheek van de VU een tentoonstelling samengesteld van verkiezingsaffiches van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). De ARP is een van de voorlopers van het CDA en was de eerste politieke partij van Nederland. De tentoonstelling is te zien in de vitrines bij de ingang van de bibliotheek van de VU. Meer informatie en foto's van de tentoonstelling treft u hieronder aan. 

EN DAAROM EEN BILJET VOOR HET RAAM

In Nederlandse Gedachten van 20 juni 1952 werden de AR-leden opgeroepen om toch vooral een raambiljet op te hangen:

‘Ja, dat is ook vaak een kwestie van de vrouw. Zij zit in haar huis meer dan de man. En dan zo’n ding voor de ramen. Het belemmert het uitzicht. Het trekt zo de aandacht. Maar het moet! ... Natuurlijk – onze mensen stemmen wel goed. Maar die duizenden anderen moeten het ook weten. En daarom een biljet voor het raam.’
Maaike Kamps en Gerrit Voerman, Het Christen Democratisch affiche, 90

Op 15 maart 2017 zijn er in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een mooi moment om in de Protestantse Erfgoedcollectie van de Universiteitsbibliotheek te kijken naar oud verkiezingsmateriaal. In die collectie bevindt zich het archief van de Anti-Revolutionaire Partij. De ARP was de eerste moderne politiek partij in Nederland, opgericht door Abraham Kuyper en geestverwanten in 1879. In 1980 vormde de partij samen met de Christelijk Historische Unie en de Katholieke Volkspartij het CDA. Het ARP-archief bevat een rijke collectie bronnen voor onderzoek naar de parlementaire geschiedenis van Nederland. Maar wie verkiezingsmateriaal, met name affiches zoekt wordt licht teleurgesteld.

Verkiezingsaffiches zijn nogal stiefmoederlijk behandeld. Ze werden gemaakt, opgehangen en vergeten. Enkele exemplaren zijn bewaard gebleven, maar systematisch werd er niet verzameld. In de vitrine vindt u aan de hand van affiches uit de periode 1925-1979, aangevuld met enkele foto’s, politieke tekeningen en wat bijzonder materiaal uit verschillende collecties, een – helaas – fragmentarisch beeld van afgelopen verkiezingen.

U ziet zowel segmenten van de vitrine ARP-affiches van landelijke verkiezingen als een segment met affiches die getuigen van samenwerking, op lokaal niveau, tussen de drie partijen die later in het CDA zouden opgaan en in het laatste segment ziet u bijzonder materiaal. De tentoongestelde affiches zijn allen afkomstig uit het archief van de Anti-Revolutionaire Partij.
----------------------
Contact over deze tentoonstelling: Hans Seijlhouwer, Universiteitsbibliotheek VU. Conservator Protestantse Erfgoed collectie | Hoofdgebouw kamer 1B-42 | 06 1548 5226 | j.f.seijlhouwer@vu.nl

Meer informatie over verkiezingsaffiches van het CDA, ARP, CHU, KVP en RKSP:
M. Kamps en G. Voerman, Het Christen Democratisch Affiche (Boom Amsterdam, 2015) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.