27 november 2018

''Uit politieke overtuiging''. Jubileumboek over veertig jaar WI gepresenteerd.

Overhandiging van het boek aan alle oud-directeuren van het WI. Van links naar rechts: Rien Fraanje (2015-2017), Raymond Gradus (2007-2015), Ab Klink (1999-2007), Jos van Gennip (1990-1999), Pieter Jan Dijkman (2017-heden), Arie Oostlander (1980-1989)

Overhandiging van het boek aan alle oud-directeuren van het WI. Van links naar rechts: Rien Fraanje (2015-2017), Raymond Gradus (2007-2015), Ab Klink (1999-2007), Jos van Gennip (1990-1999), Pieter Jan Dijkman (2017-heden), Arie Oostlander (1980-1989)

Veertig jaar Wetenschappelijk Instituut voor het CDA! Dat is een jubileum dat het alleszins verdient om bij stil te staan en om te vieren. Op 23 november 2018 is tijdens een diner met (oud-)medewekers, (oud-)voorzitters en bestuursleden het jubileumboek ''Uit politieke overtuiging. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1977-2017.'' gepresenteerd. Het boek werd door Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI, uitgereikt aan alle oud-directeuren van het WI.

Op 15 december 1977 werd de Stichting Studiecentrum CDA opgericht, de voorloper van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Sinds 1972 waren de denktanks van KVP, ARP en CHU langzaamaan naar elkaar toegegroeid. Ze vervulden een sleutelrol bij de totstandkoming van het CDA. Het nieuwe Wetenschappelijk Instituut wist al snel in confrontatie met een aantal concrete beleidsterreinen een herkenbare, christendemocratische filosofie op te bouwen. Met concepten als 'de verantwoordelijke samenleving' bracht het elan, inspiratie en geloof in de toekomst van het CDA.

In de jaren die volgden had het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA niet zelden een voortrekkersrol in het debat over de inrichting van de samenleving. In periodes van electorale voorspoed en tegenspoed, in coalitie- en in oppositietijd: steeds probeerde het instituut hoopvolle perspectieven voor de toekomst van Nederland te ontwikkelen.

In deze bundel wordt de positie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA vanuit verschillende invalshoeken belicht: zijn ontstaan, zijn veranderende positie door de tijd heen, de ontwikkeling van het gedachtegoed, de successen en mislukkingen, de relatie met het CDA, vergelijkingen met andere denktanks in binnen- en buitenland en perspectieven op de toekomst.

Inhoudsopgave

Veertig jaar Wetenschappelijk Instituut voor het CDA! Dat is een jubileum dat het alleszins verdient om bij stil te staan en om te vieren. Op 23 november 2018 is tijdens een diner met (oud-)medewekers, (oud-)voorzitters en bestuursleden het jubileumboek ''Uit politieke overtuiging. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1977-2017.'' gepresenteerd. Het boek werd door Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI, uitgereikt aan alle oud-directeuren van het WI.

Op 15 december 1977 werd de Stichting Studiecentrum CDA opgericht, de voorloper van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Sinds 1972 waren de denktanks van KVP, ARP en CHU langzaamaan naar elkaar toegegroeid. Ze vervulden een sleutelrol bij de totstandkoming van het CDA. Het nieuwe Wetenschappelijk Instituut wist al snel in confrontatie met een aantal concrete beleidsterreinen een herkenbare, christendemocratische filosofie op te bouwen. Met concepten als 'de verantwoordelijke samenleving' bracht het elan, inspiratie en geloof in de toekomst van het CDA.

In de jaren die volgden had het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA niet zelden een voortrekkersrol in het debat over de inrichting van de samenleving. In periodes van electorale voorspoed en tegenspoed, in coalitie- en in oppositietijd: steeds probeerde het instituut hoopvolle perspectieven voor de toekomst van Nederland te ontwikkelen.

In deze bundel wordt de positie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA vanuit verschillende invalshoeken belicht: zijn ontstaan, zijn veranderende positie door de tijd heen, de ontwikkeling van het gedachtegoed, de successen en mislukkingen, de relatie met het CDA, vergelijkingen met andere denktanks in binnen- en buitenland en perspectieven op de toekomst.

Inhoudsopgave

Jubileumboek bestellen?
Het jubileumboek is te bestellen door een mail te sturen naar wi@cda.nl Het jubileumboek kost €15,-.

Jubileumboek bestellen?
Het jubileumboek is te bestellen door een mail te sturen naar wi@cda.nl Het jubileumboek kost €15,-.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.