02 mei 2018

'Wat komen jullie hier doen?' - Symposium 100 jaar vrouwenkiesrecht

'Wat komen jullie hier doen?'

Symposium 100 jaar vrouwenkiesrecht


In het voorjaar van 2018 verschijnt de publicatie 'Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving, 1883-2018'. Deze publicatie is mede tot stand gekomen op initiatief van het HCCD en het CDA WI. 

Het boek gaat in op de relatie tussen het vrouwenkiesrecht en de christendemocratie. De publicatie wil vergeten vensters openen die zicht bieden op het denken en doen binnen de katholieke en protestantse partijen vanaf 1883. Door welke principiële worstelingen en onderlinge conflicten sloegen Schaepman (RKSP), Kuyper (ARP) en Lohman (CHU) zich heen? En wat vonden de vrouwen in deze partijen van het kiesrecht? Maar vooral ook: wat deden zij ermee? Deze publicatie gaat dan ook vooral over de vraag wat het kiesrecht onder de vrouwelijke aanhang teweegbracht. De auteurs nemen de lezer mee in een eeuw van boeiende en soms ontroerende ontwikkelingen. Met vrouwen in de hoofdrol, van de kekke Netty de Vink tot de eigenzinnige 'Freule'. Zij richtten eigen vrouwenorganisaties op en zetten zich in voor vrouwenrechten. Daarbij moesten soms partijkaders worden getrotseerd en heilige huisjes omvergeworpen.

Anno 2018 stellen de auteurs de vraag naar het bestaansrecht van het CDAV en het nog altijd bescheiden percentage vrouwelijke volksvertegenwoordigers in het CDA. De vraag 'Wat komen jullie hier doen?' is hiermee nog steeds actueel. 

Op 31 mei 2018 vindt er in Nijmegen een symposium plaats over dit onderwerp. Lees meer.

Foto: Atria

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.