18 oktober 2016

Webessay: De energieke gemeente

WI-fellow Henri Bontenbal schreef voor het WI het webessay 'De energieke gemeente'. Hij gaat in het essay in op de plannen van gemeenten op het gebied van energie en milieu. Bontenbal doet ook een aantal aanbevelingen:

1. De energietransitie  krijgt vaart wanneer gemeenten een grotere rol krijgen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Geef daarom de G4 of alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners meer bevoegdheden om beleidsmaatregelen te treffen op gemeentelijk niveau.

2. Introduceer een model waarin het Rijk gemeenten meer vrijheid geeft om eigen beleid te voeren, maar waarbij gemeenten gebruik kunnen maken van instrumenten en financiering die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. 

3. Laat gemeenten ook in hun energie- en milieubeleid experimenteren met nieuwe vormen van participatie van inwoners en lokale democratie.

Download hieronder het webessay. Voor meer informatie over dit thema verwijzen we u naar het WI-rapport 'Lessen in duurzaamheid' uit 2013. Een link naar dit rapport is tevens hieronder te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.