17 april 2018

WI publiceert nieuwe studie naar middenklasse: 'No Robots'

Foto: Dirk Hol

De middenklasse doet er toe, maar niet op de manier zoals vaak wordt gedacht. Zij is geen selecte groep met een bepaald inkomen, maar staat voor mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA stelt dat bij het verschijnen van een nieuwe studie naar de middenklasse in negen Europese landen. De uitkomsten werden op 16 april aangeboden aan fractievoorzitter Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom in een symposium in samenwerking met de Duitse zusterpartij CSU.

De studie van het WI is het resultaat van een samenwerking met Europese denktanks en onderzoekers en beschrijft de positie van de middenklasse in negen Europese landen. Die varieert van land tot land, maar toch zijn de zorgen in veel landen hetzelfde. In bijna elk land zijn er problemen met het vinden van een woning, de toegang tot goed onderwijs en zorgen over het vinden van werk in tijden van robotisering. De titel van de studie ‘No Robots’ is een verwijzing naar dit laatste sentiment: Robots hebben geen idealen. Klik hier voor meer informatie over ‘No Robots’.

Redacteur en mede-auteur Arjen Siegmann: “In Italië en Spanje is de economische situatie moeilijk. Daar is de ontevredenheid te begrijpen. Maar als we kijken naar Bulgarije en Polen, waar de inkomens zijn verdubbeld sinds 2000, dan zien we net goed grote zorgen bij de middenklasse. Daar is het de snelle verandering, in cultureel en sociaal opzicht, die leidt tot meer druk en vervreemding.” De inkomensgroei is dus niet zaligmakend, aldus het WI, en dat geldt ook voor de Nederlandse middenklasse.

Het WI concludeert dat de oplossing voor de zorgen van de middenklasse niet gezocht moet worden in nog meer overheidsingrijpen, maar juist in het maken van ruimte voor verantwoordelijkheid. Siegmann: “De middenklasse staat symbool voor gezinnen, die zelf verantwoordelijkheid willen dragen. En die morele waarde wordt uitgehold door het gebruik van belastingtarieven om mensen meer te laten werken. En door het woud van subsidies en toeslagen, waardoor mensen zich gemanipuleerd voelen alsof ze robots zijn. Dit is een groot probleem. De middenklasse is geen inkomens-categorie maar een bron voor morele waarden die verbindend werkt voor de hele samenleving.”

Meer informatie over ‘No Robots’: www.no-robots.eu

U kunt 'No Robots' bestellen voor € 15 door een mail te sturen naar [email protected] U ontvangt het boek en de factuur dan zo spoedig mogelijk in de brievenbus,

Foto: Dirk Hol

De middenklasse doet er toe, maar niet op de manier zoals vaak wordt gedacht. Zij is geen selecte groep met een bepaald inkomen, maar staat voor mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA stelt dat bij het verschijnen van een nieuwe studie naar de middenklasse in negen Europese landen. De uitkomsten werden op 16 april aangeboden aan fractievoorzitter Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom in een symposium in samenwerking met de Duitse zusterpartij CSU.

De studie van het WI is het resultaat van een samenwerking met Europese denktanks en onderzoekers en beschrijft de positie van de middenklasse in negen Europese landen. Die varieert van land tot land, maar toch zijn de zorgen in veel landen hetzelfde. In bijna elk land zijn er problemen met het vinden van een woning, de toegang tot goed onderwijs en zorgen over het vinden van werk in tijden van robotisering. De titel van de studie ‘No Robots’ is een verwijzing naar dit laatste sentiment: Robots hebben geen idealen. Klik hier voor meer informatie over ‘No Robots’.

Redacteur en mede-auteur Arjen Siegmann: “In Italië en Spanje is de economische situatie moeilijk. Daar is de ontevredenheid te begrijpen. Maar als we kijken naar Bulgarije en Polen, waar de inkomens zijn verdubbeld sinds 2000, dan zien we net goed grote zorgen bij de middenklasse. Daar is het de snelle verandering, in cultureel en sociaal opzicht, die leidt tot meer druk en vervreemding.” De inkomensgroei is dus niet zaligmakend, aldus het WI, en dat geldt ook voor de Nederlandse middenklasse.

Het WI concludeert dat de oplossing voor de zorgen van de middenklasse niet gezocht moet worden in nog meer overheidsingrijpen, maar juist in het maken van ruimte voor verantwoordelijkheid. Siegmann: “De middenklasse staat symbool voor gezinnen, die zelf verantwoordelijkheid willen dragen. En die morele waarde wordt uitgehold door het gebruik van belastingtarieven om mensen meer te laten werken. En door het woud van subsidies en toeslagen, waardoor mensen zich gemanipuleerd voelen alsof ze robots zijn. Dit is een groot probleem. De middenklasse is geen inkomens-categorie maar een bron voor morele waarden die verbindend werkt voor de hele samenleving.”

Meer informatie over ‘No Robots’: www.no-robots.eu

U kunt 'No Robots' bestellen voor € 15 door een mail te sturen naar [email protected] U ontvangt het boek en de factuur dan zo spoedig mogelijk in de brievenbus,

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.