Wat is CDV?
Christen Democratische Verkenningen is het politiek-wetenschappelijke kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het wil het geheugen vormen van de christen-democratische beweging en de kennis aandragen voor de verdieping van de ideologie van de christendemocratie. Daartoe verkent CDV de rol van religie in de politiek. Ook onderzoekt het de betekenis van christendemocratische uitgangspunten voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Het blad doet dit op grond van een onafhankelijke opstelling ten opzichte van het CDA. Het profiel is verkennend, grenzen aftastend, opiniërend, zowel historisch-analytisch als toekomstgericht en internationaal georiënteerd.

Tip de redactie!
CDV is een kwartaaluitgave van het Wetenschappelijke Instituut voor het CDA en verschijnt bij uitgeverij Boom. Wilt u de redactie tippen over thema's voor komende nummers of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail aan Marc Janssens, hoofdredacteur CDV: marc.janssens@wi.cda.nl of bel 070-34 24 873.

CDV-archief
Via het archief kunt u alle nummer die verschenen zijn tussen 2005 en 2014 lezen. Het meest recente jaar is niet te downloaden, maar kan besteld worden via uitgeverij Boom (zie de rechterkolom op deze pagina). CDV's van voor 2005 zijn te lezen via deze link.

Abonnement op CDV

Prijzen jaarabonnement:

Papier (folio)
- Particulier Nederland € 67,50
- Student/CDJA-leden € 30,00
- Particulier buitenland € 89,–
- CDA-leden € 57,00

Papier (folio) en online
- Particulier Nederland € 79,50
- Particulier buitenland € 99,–
- Student/CDJA-leden € 40,00
- CDA-leden € 67,00
- Instelling Nederland € 123,50
- Instelling buitenland € 129,50

Online
- Particulier Nederland € 67,50
- Student/CDJA-leden € 30,00

Overigen
- Instelling Nederland met 1x papier (folio) en online toegang op basis van IP herkenning € 247,00
- Instelling Nederland met alleen online toegang op basis van IP herkenning € 260,00
- Particulier binnenland € 75,90

Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. 
Opzeggen kan tot één maand voor het einde van de jaargang.
Meer informatie over abonnementen kunt u vinden op http://www.tijdschriftcdv.nl/ 

Wilt u een los nummer bestellen?
Neem dan contact op met de abonnementenadministratie,
tel.: 0522-237555, e-mail: boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl. Een los exemplaar kost € 19,50

Abonneer nu!

Archief

Via het archief kunt u alle nummers die verschenen zijn tussen 2005 en 2014 lezen. Op dit moment zijn de oude cdv's van voor 2005, te zien via het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.