De oudere als burger (herfst 2018)

Het nieuwste nummer van CDV verkent het dominante beeld van ouderdom in onze samenleving. Is dat overwegend negatief of vallen er ook positieve verhalen te vertellen? Ook wordt bezien welke rol het christendemocratische mensbeeld erbij speelt. Via de intermezzo’s komen enkele wijze auteurs uit vroeger tijd aan het woord over het ouder worden. In de rubriek Actualiteit ondertussen, is er aandacht voor, het zal u niet verbazen, actuele vraagstukken zoals de verovering van wereld door China. En de rol van marketing in de politiek.

Nudging (zomer 2018)

Het zomernummer van 2018 staat in het teken van Nudging: en manier waarop overheden burgers een duwtje in de rug willen geven om beter, veiliger en gezonder te leven. Hoe ver gaat het gezag van de overheid? Het is een vraag die – in allerlei gedaantes – vaak in CDV aan de orde komt. Ook in veel bijdragen in deze CDV speelt onderhuids het debat over de visie op de overheid een rol, waarmee we ingaan op de trend dat de overheid via kleine zetjes in de rug burgers een bepaalde kant op duwt.

Nepnieuws (lente 2018)

Het lentenummer van 2018 staat in het teken van Nepnieuws. De discussie over nepnieuws laat zien dat er ook een keerzijde is: de waarheid doet er politiek en journalistiek toe, ook al is die waarheid complex en nooit een rustig bezit. Die conclusie dringt zich op in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan het thema Nepnieuws.

Begrensde vaderlandsliefde (winter 2017)

Het winternummer van 2017 staat in het teken van Begrensde vaderlandsliefde. Is er, nu Nederlanders een verlies aan gemeenschapszin ervaren, behoefte aan een nieuwe vaderlandsliefde? Biedt het benadrukken van traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar een nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt dit juist tot een splijtende identiteitspolitiek? Wanneer is vaderlandsliefde ‘gezond’, en hoe wordt ze ‘ongezond’? Wat is de rol van de overheid bij het cultiveren van gemeenschap? Deze brandende kwestie vraagt om een christendemocratische schakel die de liefde voor het eigene opnieuw verbindt met universele noties als menselijke waardigheid en rechtsgelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.