Chantal Hakbijl (fellow)

mr. C. (Chantal) Hakbijl (1973)  is op 1 september 2014 benoemd als fellow van het WI. Zij werkt aan een publicatie over kunst en cultuur.

Chantal Hakbijl is na haar opleiding bedrijfseconomie aan de Hogeschool voor Economische Studies afgestudeerd in staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Al tijdens haar studie rechtsgeleerdheid specialiseerde zij zich in de relevante wet- en regelgeving rond subsidieverstrekking en aanbestedingsrecht. Tussen 1993 en 2008 was zij werkzaam in diverse functies voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op de Nederlandse ambassade Maputo (Mozambique) en de Nederlandse Ambassade Bamako (Mali). Na haar uitzending was ze werkzaam voor de directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken en in die rol verantwoordelijk voor ambtsberichten voor de regio Azië, Afrika en Europa ten behoeve van het asiel- en vreemdelingenbeleid. Vanaf 2003 raakt ze betrokken bij de uitvoering van het HGIS-Cultuurprogramma namens het ministerie van Buitenlandse Zaken waarna in 2008 haar overstap naar ministerie van OCW volgde. Op dit moment is zij werkzaam als senior-beleidsmedewerker voor de Directie Erfgoed en Kunsten en verantwoordelijk voor de erfgoeddossiers en de rijksgesubsidieerde instellingen. Tevens is ze als projectleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Erfgoedwet.

 

Naast haar werkzaamheden is ze maatschappelijk actief geweest als bestuurslid van het professionele ensemble Insomnio (2007-2010), lid van de Raad van Toezicht Theater Wereldcultuurcentrum RASA (2007-2010) en raadslid voor het CDA in de Gemeente Utrecht (2010-2014).

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.