Henri Bontenbal (fellow)

Drs. Henri Bontenbal (1982) is  junior-fellow bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Henri studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte daarna vier jaar als consultant bij adviesbureau DWA. In 2011 maakte hij de overstap naar de CDA Tweede Kamerfractie waar hij ging werken als beleidsmedewerker op de terreinen duurzaamheid, energie en milieu. Bij het WI houdt hij zich bezig met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. In oktober 2013 rondde hij het WI-rapport Lessen in duurzaamheid af. Hij is verder zelfstandig adviseur..

Rapporten waaraan als auteur is meegewerkt

Lessen in duurzaamheid. Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving.

Artikelen

2014: Henri Bontenbal, Duurzaam ondernemen als roeping (essay Wetenschappelijke Instituut voor het CDA, oktober)

2014: Henri Bontenbal, Veel te winnen met energiebesparing (Reformatorisch Dagblad, 22 september)

2014: Agnes Mulder, Henri Bontenbal en Barend van Wonderen, Participeren in de energievoorziening van de toekomst (20 juni)

2014: Henri Bontenbal, Hoe groen is het CDA?, Interruptie (magazine van CDJA) (nummer 2)

2013: Raymond Gradus en Henri Bontenbal, Geef burgers handelingsperspectief, www.binnenlandsbestuur.nl (20 december)

2012: Henri Bontenbal, Home, green home: recensie van het boek 'Groene filosofie', CDV, (nummer 1)

Interviews

2014: Interview van Statenlid Ellen Verkoelen met Henri Bontenbal Lessen in duurzaamheid, Bestuursforum (nr. 2, 2014)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.