Maarten Neuteboom

Contactgegevens

e: maarten.neuteboom@wi.cda.nl
t: 070 342 4878
aanwezig: maandag tot en met donderdag

Over Maarten Neuteboom

Wetenschappelijk medewerker mr. M. Neuteboom (1983) studeerde rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn studententijd was hij van 2005 – 2007 vicevoorzitter en bestuurslid van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Van 2007 – 2010 was hij werkzaam voor de CDA-bestuurdersvereniging. Sinds 2011 is hij in deeltijd werkzaam voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA als wetenschappelijk medewerker. Hier houdt hij zich bezig met een onderzoek naar de verbindende rol van religie, de scheiding van kerk en staat en botsende grondrechten. Daarnaast is hij als (gast)docent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Rapporten waaraan als auteur is meegewerkt

2016

2013

2010 

 • Jo-Annes de Bat en Maarten Neuteboom (red.), Vertrouwen, verbinding en veerkracht. Een analyse en aanbevelingen over de herinrichting van het openbaar bestuur in Nederland. Rapport van de commissie-Van der Tak, ingesteld door de CDA-bestuurdersvereniging.

Redactie Christen Democratische Verkenningen (CDV)

2016

 • Rob van de Beeten, Paul van Geest, Maarten Neuteboom en Jan prij (red.), Christen Democratische Verkenningen. Hoop als politieke deugd. Amsterdam: Boom. CDV winter

2015

 • Berend Kamphuis, Lútsen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom. CDV winter. 
 • Paul van Geest, Maarten Neuteboom en Johan Snel (red.), Christen Democratische Verkenningen. Geloven in vrijheid. Amsterdam: Boom. CDV zomer.

2014

 • Ben Bot, Theo Brinkel en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Nederland in de wereld. Amsterdam: Boom. CDV winter.
 • Peter Cuyvers, Albert Jan Kruiter en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Allemaal even decentraal graag! Amsterdam: Boom. CDV zomer.

2013

 • Johan van de Gronden, Bart van Horck & Maarten Neuteboom (red.), Het uur van Europa. Amsterdam: Boom 2013. CDV zomer 2013.

2012

 • Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom (red.), Democratie in ademnood? Amsterdam: Boom 2012. CDV winter 2012.
 • Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus & Maarten Neuteboom (red.), Solidariteit in crisis. Amsterdam: Boom 2012. CDV zomer 2012.

2011

 • Rob van de Beeten, Teun van der Linden & Maarten Neuteboom (red.), Menselijke waardigheid, Amsterdam: Boom 2011. CDV winter 2011.
 • Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom & Henk Vroom (red.), De last van gelijkheid, Amsterdam: Boom 2011. CDV zomer 2011.
 • Rob van de Beeten, Teun van der Linden & Maarten Neuteboom (red.), Menselijke waardigheid, Amsterdam: Boom 2011. CDV winter 2011.
 • Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom & Henk Vroom (red.), De last van gelijkheid, Amsterdam: Boom 2011. CDV zomer 2011.

CDV artikelen en interviews en tijdschriftartikelen

2016

 • Neuteboom, M. (2016), ‘Zonder rechtscultuur geen weerbare democratie – boekbespreking Bastiaan Rijpkema’, in: Rien Fraanje, Jan Prij & Martijn van der Steen (red.), Glokalisering. Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp. 152-155.
 • Geest, P. van, Neuteboom, M. & Prij, J., ‘Naar een politieke cultuur gedragen door hoop’, in: Beeten, R. van de, Geest, P. van, Neuteboom, M. & Prij, J. (red.) (2016), Hoop als politieke deugd. Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp. 26-34.
 • Neuteboom, M. & Prij, J. (2016), ‘Denk niet te makkelijk over hoop in de politiek – interview met Paul van Tongeren’, in: Beeten, R. van de, Geest, P. van, Neuteboom, M. & Prij, J. (red.), Hoop als politieke deugd. Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp. 50-55.
 • Neuteboom, M. (2016), ‘Zorgen van mensen moeten onze zorgen zijn – interview met Sybrand Buma’, in: Beeten, R. van de, Geest, P. van, Neuteboom, M. & Prij, J. (red.), Hoop als politieke deugd. Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp. 76-77.

2015

 • M. Neuteboom (met B. Kamphuis en L. Kooistra) ‘Terug naar de bezieling in het onderwijs’ in: Berend Kamphuis, Lútzen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het kind als ‘project X’. Amsterdam: Boom, winter 2015.
 • M. Neuteboom Intermezzo: Mariet van Goch ‘Welke vraag heb je vandaag gesteld?’ in: Berend Kamphuis, Lútzen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het kind als ‘project X’. Amsterdam: Boom, winter 2015.
 • M. Neuteboom Intermezzo: Michel Rog ‘Overheidsactivisme in het onderwijs moet stoppen’ in: Berend Kamphuis, Lútzen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het kind als ‘project X’. Amsterdam: Boom, winter 2015.
 • M. Neuteboom (met R. Fraanje) ‘In gesprek met Paul Verhaeghe. ‘Naar een nieuwe grond voor autoriteit en de uitoefening van gezag’’ in: Berend Kamphuis, Lútzen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het kind als ‘project X’. Amsterdam: Boom, winter 2015.
 • M. Neuteboom. ‘In gesprek met Gert Biesta ‘Het prachtige risico van onderwijs’’ gezag’ in: Berend Kamphuis, Lútzen Kooistra en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het kind als ‘project X’. Amsterdam: Boom, winter 2015.
 • M. Neuteboom (met P.J. Dijkman) ‘In gesprek met Ahmed Aboutaleb’ in: Paul van Geest, Maarten Neuteboom en Johan Snel (red.), Christen Democratische Verkenningen. Geloven in vrijheid. Amsterdam: Boom, zomer 2015.
 • M. Neuteboom ‘Intermezzo Ibrahim Wijbenga. ‘In mijn werk zit een element van strijd’’ in: Paul van Geest, Maarten Neuteboom en Johan Snel (red.), Christen Democratische Verkenningen. Geloven in vrijheid. Amsterdam: Boom, zomer 2015
 • M. Neuteboom ‘Intermezzo Pieter Omtzigt. ‘Christenvervolging in de Levant raakt aan de wortels van Europa’’ in: Paul van Geest, Maarten Neuteboom en Johan Snel (red.), Christen Democratische Verkenningen. Geloven in vrijheid. Amsterdam: Boom, zomer 2015.

2014

 • Neuteboom, M. ‘In gesprek met Peter van Walsum’ in: Ben Bot, Theo Brinkel en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Nederland in de wereld. Amsterdam: Boom.
 • Neuteboom, M. (met Th. Brinkel en B. Bot) ‘Waardengedreven buitenlandpolitiek in een weerbarstige wereld’ in: Ben Bot, Theo Brinkel en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Nederland in de wereld. Amsterdam: Boom.
 • Neuteboom, M. (met P. Cuyvers en A.J. Kruiter). ‘Subsidiariteit revisited: decentralisatie in christendemocratisch perspectief’ in: Peter Cuyvers, Albert Jan Kruiter en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Allemaal even decentraal graag! Amsterdam: Boom.
 • Neuteboom, M. (met Pieter Jan Dijkman) In gesprek met Piet Hein Donner. In: Peter Cuyvers, Albert Jan Kruiter en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Allemaal even decentraal graag! Amsterdam: Boom.

2013

 • Maarten Neuteboom, Johan van de Gronden & Bart van Horck, 'Staatkundige en politieke bezinning op Europa hoognodig', in: Johan van de Gronden, Bart van Horck & Maarten Neuteboom (red.), Het uur van Europa. Amsterdam: Boom 2013, pp. 30-40. CDV zomer 2013.
 • Maarten Neuteboom & Ruud Helmink, 'Hoog tijd dat de losse eindjes van Maastricht aan elkaar worden geknoopt - in gesprek met Ruud Lubbers', in: Johan van de Gronden, Bart van Horck & Maarten Neuteboom (red.), Het uur van Europa. Amsterdam: Boom 2013, pp. 63-71. CDV zomer 2013.
 • Diederik Boomsma & Maarten Neuteboom, 'Big Society: minder staat, meer samenleving - in gesprek met Phillip Blond', in: Pieter Jan Dijkman, Wim van de Donk & Rien Fraanje (red.), Het appel op de vitale samenleving. Amsterdam: Boom 2013, pp. 117-123. CDV lente 2013.

2012

 • Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom, 'Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid', in: Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom (red.), Democratie in ademnood? Amsterdam: Boom 2012, pp. 26 - 35. CDV winter 2012.
 • Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus & Maarten Neuteboom, 'Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit', in: Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus en Maarten Neuteboom (red.), Solidariteit in crisis. Amsterdam: Boom 2012, pp. 22-30. CDV zomer 2012.
 • Raymond Gradus & Maarten Neuteboom, 'Solidariteit en het poldermodel - in gesprek met Jaap Smit, Niek Jan van Kesteren en Arnoud Boot', in: Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus en Maarten Neuteboom (red.), Solidariteit in crisis. Amsterdam: Boom 2012, pp. 78-86. CDV zomer 2012.

2011

 • Maarten Neuteboom, 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme', in: Radix. Tijdschrift voor geloof en wetenschap, nr. 4, pp. 304 - 308. [boekrecensie]
 • Rob van de Beeten, Teun van der Linden & Maarten Neuteboom, 'Menselijke waardigheid: ijkpunt voor democratische vernieuwing', in: Rob van de Beeten, Teun van der Linden en Maarten Neuteboom (red.), Menselijke waardigheid. Amsterdam: Boom 2011, pp. 24-33. CDV winter 2011.
 • Pieter Jan Dijkman & Maarten Neuteboom, 'Wij zijn meer dan ons brein - in gesprek met Herman van Praag', in: Rob van de Beeten, Teun van der Linden en Maarten Neuteboom (red.), Menselijke waardigheid. Amsterdam: Boom 2011, pp. 91-96. CDV winter 2011.
 • Maarten Neuteboom, 'Het politiek secularisme als "cyclopisme"', in: Radix. Tijdschrift voor geloof en wetenschap, nr. 2, pp. 92 - 102.
 • Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom & Henk Vroom, ‘Naar een herwaardering van gelijkheid’, in: Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom en Henk Vroom (red.), De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom 2011, pp. 28-38. CDV zomer 2011.
 • Paul van Velthoven & Maarten Neuteboom, 'Welzijnswerk kan niet zonder bezieling - in gesprek met Edward de Kam, Robert Flos en Diederik Boomsma', in: Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom en Henk Vroom (red.), De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom 2011, pp. 126-132. CDV zomer 2011.
 • Pieter Jan Dijkman & Maarten Neuteboom, 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven - in gesprek met Frits Bolkestein', in: Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom en Henk Vroom (red.), De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom 2011, pp. 195-200. CDV zomer 2011.

2009

 • Maarten Neuteboom, ‘De herontdekking van de zoektocht naar waarheid’, in: Paul van Geest, Shekufeh Jalali Manesh, Jan Prij en Andrea van de Velde (red.), Tegengif in crisistijd. CDV, nr. 2, pp. 138 – 145.

Overige bijdragen (selectie)

2013

2012

 • Maarten Neuteboom en Evert Jan Slootweg, 'SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt', in: de Volkskrant, 15 oktober 2012, p. 22.Maarten Neuteboom, 'Fundamenten rechtsstaat aan erosie onderhevig', in: Christelijk Weekblad, 6 juli 2012, pp. 4-5.

2011

 • Maarten Neuteboom, 'Gelijkheid moet verscheidenheid juist mogelijk maken', in: Bestuursforum, nr. 12, pp. 8-9.Maarten Neuteboom, 'C-factor', in: cda.nl, nr. 3, p. 26.Maarten Neuteboom, 'De verdrukking van het christendom in het Midden-Oosten', in: Ecclesia, nr. 1 (15-01-'11), p. 7.

2010

 • Maarten Neuteboom en Diederik Boomsma, ‘CDA moet de rechtsstaat breder verdedigen’, in: Trouw, 12 augustus 2010.
 • Maarten Neuteboom, ‘Bestuurdersdag 2010 over de kerntaken van de overheid’, in: Bestuursforum, nr. 10, p. 5.
 • Maarten Neuteboom, ‘Het schip van staat’, in Ecclesia, nr. 18 (11-09-’10), pp. 149 – 150.
 • Maarten Neuteboom, ‘BSV: zelfstandigheid waterschappen handhaven’, in: Bestuursforum, nr. 6/7, p. 12.
 • Maarten Neuteboom, ‘De kracht van de christendemocratie’, in: Interruptie, nr. 1, pp. 16 – 17.

2009

 • Maarten Neuteboom, ‘Vrijheid of tirannie?’, in: Katholiek Nieuwsblad, 30 januari 2009, p. 6.

2008

 • Maarten Neuteboom en Elias van der Plicht, ‘De toekomst van het CDA en het belang van de middenklasse’, in: Interruptie, nr. 4, pp. 22 – 23.
 • Maarten Neuteboom, ‘Goed jeugdbeleid kan niet zonder goed gezinsbeleid’, in: Bestuursforum, nr. 6/7, pp. 26 – 27.
 • Maarten Neuteboom, ‘Het CDA-debat dat eigenlijk niet gevoerd mag worden’, in: Opinio, nr. 22, pp. 8 – 9.
 • Maarten Neuteboom, ‘Waar is de dominee?’, in: Opinio, nr. 10, p. 3.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.