Paul Schenderling

Paul Schenderling, MSc (1988) is sinds maart 2014 verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Paul is als algemeen econoom opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij cum laude afstudeerde met een model over de Europese overheidsfinanciën ten tijde van de Grote Recessie. Sinds 2012 werkt Paul als adviseur bij adviesbureau Berenschot, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advisering op het terrein van zorg en sociale zekerheid. Daarnaast is hij met veel plezier actief voor het CDA en het CDJA, onder andere als lid van de programcommissie van het CDA (2010), als vicevoorzitter van het CDJA (2011) en als lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen (2013-heden). Binnen het Wetenschappelijk Instituut werkt Paul aan een rapport over het verdienvermogen van Nederland in relatie tot het goede leven.

Publicaties

Publicaties in Christen Democratische Verkenningen:

˜ Bovenberg, A.L., Neuteboom, M. & P.J. Schenderling (2013), ‘De virtueuze cirkel: het verband tussen economie en cultuur’. In: Christen Democratische Verkenningen (CDV), Amsterdam: uitgeverij Boom.

˜ Knops, H. & Schenderling, P.J. (2012), ‘Modern rentmeesterschap vraagt om creatief doorgeven’. In: Christen Democratische Verkenningen (CDV), Amsterdam: uitgeverij Boom.

˜ Schenderling, P.J. (2010), ‘Gerechtigheid: het idee dat nooit af is’. In: Christen Democratische Verkenningen (CDV), Amsterdam: uitgeverij Boom. Recensie van: Amartya Sen (2009), ‘The Idea of Justice’, Allen Lane, ISBN 9781846141478.

Overige publicaties (selectie):

˜ Vaste, maandelijkse column over maatschappelijke onderwerpen en overheidsvraagstukken. In: Friesch Dagblad, 2011 – heden.

˜Schenderling, P.J. (2013), ‘Preventiemaatschappij ontmoedigt echte keuzes’. In: Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2013.

˜Schenderling, P.J. (2013), ‘Instinctieve moraal bepaald niet onschuldig’. In: Reformatorisch Dagblad, 24 augustus 2013.

˜ Schenderling, P.J. (2012), ‘Een dankbare taak: maatschappelijke organisaties in de 21e eeuw’. In: Van Dijk, J.J. (red), Het wankelende midden: opnieuw zoeken naar verbinding in de samenleving, Kampen: uitgeverij Kok, ISBN 9789043521154.

˜ Schenderling, P.J. (2011), ‘Verval politieke partijen bedreigt parlementaire democratie’. In: NRC Handelsblad, 28 oktober 2011.

˜ Schenderling, P.J. (2011), ‘Kenniseconomie bedreigt vormende taak van het onderwijs’. In: Trouw, 15 maart 2011.

˜ Schenderling, P.J. (2010; red.), ‘De toekomst van de christen-democratie in Nederland’, Delft: Eburon Academic Publishers, ISBN 9059724453.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.