Paul van Velthoven

Dr. P.J.G. (Paul) van Velthoven studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, was leraar Nederlands en trad in 1976 in dienst als redacteur van dagblad Het Binnenhof in Den Haag. Hij was tevens Nederlands correspondent van Le Monde en daarna van de Vlaamse dagbladen De Standaard en De Tijd. In 1992 trad hij aan als redacteur van de Haagsche Courant waar hij tot 2005 commentaarschrijver was en chef van de opiniepagina van deze krant. In 2005 promoveerde hij bij de politicologen Bart Tromp en Mark Bovens aan de Universiteit van Utrecht tot doctor in de politicologie. De titel van het proefschrift luidde ‘Het verantwoorde engagement – Filosofie en politiek bij Raymond Aron’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.