Publicaties Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 1981-1999

De meeste rapporten van het WI van voor 2000 zijn niet meer te krijgen. U kunt dit navragen door een e-mail te sturen naar wi@cda.nl o.v.v. de titel van het rapport en uw adresgegevens of door te bellen met 070 3424874.

1998

1997

 • Ethical aspects of genetics at the beginning of human life. - Christian democratic contributions to European policy.
 • De verzwegen keuze van Nederland. - Naar een christen-democratisch familie-  en gezinsbeleid.

1996

 • Verhalen voor Europa. -  Nederlandse christen-democraten over de Europese integratie
 • Gaven in overvloed. -  Europees cultuurbeleid in christen-democratisch  perspectief.
 • Waarheid en waardigheid. - Civil society en samenwerking in Europa.
 • Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. - Een christendemocratische  visie op de aard en de taken van de Europese Unie.

1995

1994

 • Schakels tussen landbouw, milieu en natuur. - Nieuwe eisen worden aan de Nederlandse land- en tuinbouw gesteld.

1993

 • Schepping en rentmeesterschap. - Een christen-democratische visie op de  hoofdlijnen van het milieubeleid.
 • Europa en maatschappelijke organisaties. - Dit rapport vraagt aandacht voor een onderbelicht thema in het debat over de Europese integratie.
 • De komende kabinetsperiode. - Enkele financieel-economische  kanttekeningen.

1992

 • Wij zijn het volk. - De nationale kwestie in Midden en Oost Europa.
 • Genen en grenzen. - Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie.

1991

 • Groot-stedelijk besturen - Vragen over economische vitaliteit, leefbaarheid, integratiemogelijkheden, tolerantie, pluriformiteit en veiligheid van onze samenleving in de grote steden.

1990

 • Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving
 • Armoede en participatie. - Deze publicatie bepleit een meerzijdige aanpak van  het armoedevraagstuk, waarbij onder andere acht geslagen moet worden op de rol van de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers

1989

 • Ruimte voor kwaliteit  - Dit rapport bevat allereerst een christen-democratische visie op onderwijs.
 • Zuid Afrika. - Mensenrechten en buitenlands beleid.
 • Economische groei. Een christen-democratische beschouwing.

1988

1987

1986

1985 

 • Dorpsdespoten onttronen

1984

1983

1982

1981

1980

1978

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.