2019

  • Het Midden. De middenklasse als morele kern van de samenleving. € 7,50
  • The Middle. The middle class as the moral core of society. € 7,50


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2019

De middenklasse als morele kern van de samenleving / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

[EN] The middle class as the moral core of society / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

2018

Politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein / € 5
Zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of maakt het niet uit of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond?

Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen / € 7,50
Een studie naar de problematiek rondom langdurige werkloosheid. In dit rapport worden drie vernieuwende voorstellen gedaan om langdurige werkloosheid te voorkomen, waaronder de 'basisbaan'.

Position of middle class households in 9 European countries / € 7,50
Een studie naar de positie van de middenklasse in negen Europese landen. In samenwerking met de Konrad Adenauer Stiftung en het Wilfried Martens Centre for European Studies.

2017

Essay | Er moeten delvingsquota komen (digitaal)

2016

Essay | Over de rol van gemeenten bij energietransitie (digitaal)

Achtergrondstudie naar tien jaar Zorgverzekeringswet / € 5

Nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk & inkomen / € 5

De rol van de overheid in onze samenleving / € 5

2015

Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk / € 5

Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van NL / € 5

Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen

[EN] A democratic view of the Netherlands' earning potential

Geschiedenis CDA aan de hand van verkiezingsposters

Essay | Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking (digitaal)

Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel / € 5

2014

Over de betekenis van de C, D en A / € 7,50

Essay | Duurzaam ondernemen als roeping (digitaal)

Bouwstenen voor een pensioenhervorming

2013

Reflecties op religie en levens- beschouwing in het publieke domein

Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving

Periscoop (actualisering) van 'Investeren in de samenleving (2005)'

2012

Periscoop (actualisering) van 'De woningmarkt in beweging (2008)'

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid

Naar infrastructuur die verbindt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.