China's groei (herfst 2019)

In het herfstnummer van 2019 staat de opkomst van China centraal. De Chinezen komen, en maken een ongekende groeispurt mee. Dat zorgt voor ontmoeting tussen diverse culturen, maar ook voor ergernis, botsing en inmiddels verzet. Deze CDV verkent de situatie op mondiaal, Europees, nationaal en lokaal niveau en beziet voor welke dilemma's we staan.

Divers Europa (zomer 2019)

In het zomernummer van 2019 staat Europa centraal. Het is nodig het debat over Europa te bevrijden van eenvormige karikaturale toekomstbeelden. De EU beweegt zich niet onvermijdelijk richting een superstaat en is ook niet gedoemd tot desintegratie en verval. De werkelijkheid van Europese samenwerking is divers en laat veel varianten van onderlinge verbondenheid tussen Europese burgers en hun landen zien. Ook is de EU politieker geworden, minder een interne regelfabriek en meer op handelingsvermogen gericht. Wat betekent dat voor de toekomst van Europa, de onderlinge solidariteit en de koers van de christendemocratie?

Follow-up
Voormalig CDA-leider: abortus 'na avondje stappen' voor eigen rekening (Algemeen Dagblad, 26 juni)
Oud CDA-leider Brinkman oogst kritiek met uitspraken over abortus (NOS, 26 juni)
Gastcolumn: De denkfouten van Elco Brinkman (De Volkskrant, 30 juni)
Het zijn niet de regels die het verschil maken in de EU, maar daadkracht (Friesch Dagblad, 7 juli)

Uit de kunst (lente 2019)

In het lentenummer van 2019 gaan we op zoek naar een christendemocratische visie op kunst. Dat is een mooie en ergens ook unieke zoektocht, aangezien het CDA en zijn voorgangers zich nooit erg hebben willen profileren op kunst- en cultuurpolitiek. Maar dat de christendemocratie als politieke stroming die aan zingeving, religie en samenleving veel waarde hecht, iets zinnigs over kunst te zeggen heeft, komt ruimschoots aan bod.

Follow-up
'Britten vatten ideaal van hechte EU verkeerd op' (Nederlands Dagblad, 4 april)

Klimaatbeleid (winter 2018)

In het winternummer van 2018 staat het klimaatbeleid centraal. Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin van het woord: een hedendaagse kwestie die ons allemaal aangaat, die onze verhouding tot de natuur fundamenteel en blijvend verandert, en die architectonische implicaties heeft voor de inrichting van de hele samenleving. Het is zaak om een nieuwe klimaatpolitiek te gaan voeren. Deze moet rusten op drie pijlers: perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld geven.

Follow-up
Breng het klimaatprobleem terug tot de proporties van een glasbak (Nederlands Dagblad, 24 december) 
Hoe een marketingman van de PvdA de Partij van de Zekerheid maakt (Volkskrant, 5 januari 2019)
Macht op vrijdag: Populisme bedrijven is het midden verliezen (Vrij Nederland, 18 januari 2019)

De oudere als burger (herfst 2018)

Het nieuwste nummer van CDV verkent het dominante beeld van ouderdom in onze samenleving. Is dat overwegend negatief of vallen er ook positieve verhalen te vertellen? Ook wordt bezien welke rol het christendemocratische mensbeeld erbij speelt. Via de intermezzo’s komen enkele wijze auteurs uit vroeger tijd aan het woord over het ouder worden. In de rubriek Actualiteit ondertussen, is er aandacht voor, het zal u niet verbazen, actuele vraagstukken zoals de verovering van wereld door China. En de rol van marketing in de politiek.

Follow-up
CDA-promiment: Buma laat migrant in de kou staan (Trouw, 8 oktober)
Kritiek partijprominenten op VVD en CDA (NOS, 9 oktober)

Nudging (zomer 2018)

Het zomernummer van 2018 staat in het teken van Nudging: en manier waarop overheden burgers een duwtje in de rug willen geven om beter, veiliger en gezonder te leven. Hoe ver gaat het gezag van de overheid? Het is een vraag die – in allerlei gedaantes – vaak in CDV aan de orde komt. Ook in veel bijdragen in deze CDV speelt onderhuids het debat over de visie op de overheid een rol, waarmee we ingaan op de trend dat de overheid via kleine zetjes in de rug burgers een bepaalde kant op duwt.

Follow-up
Met subtiele techniek laat overheid ons iets doen wat we graag willen (Nederlands Dagblad, 12 juli)
Pleidooi: dividendtaks voor deel handhaven (Trouw, 13 juli)
De overheid wil goed gedrag van ons. Laat die overheid dat zelf dan ook doen (Nederlands Dagblad, 24 juli)
Richtingenstrijd ontbrandt in CDA over dividendbelasting (Financieel Dagblad, 22 augustus)
Steun in senaat voor afschaffen dividendbelasting wankel (Telegraaf, 23 augustus) 

Nepnieuws (lente 2018)

Het lentenummer van 2018 staat in het teken van Nepnieuws. De discussie over nepnieuws laat zien dat er ook een keerzijde is: de waarheid doet er politiek en journalistiek toe, ook al is die waarheid complex en nooit een rustig bezit. Die conclusie dringt zich op in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan het thema Nepnieuws.

Follow-up
CDA’er Knapen wil meer Europese bescherming (Nederlands Dagblad, 18 april)
CDA-senator Knapen: stop met tegenwicht bieden aan een sterke Frans-Duitse as (Trouw, 21 april) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.