08 september 2022

Uitnodiging Europadebat: Naar een federale Europese Unie?

Uitnodiging Europadebat: Naar een federale Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is in onze internationale rechtsorde niet meer weg te denken. Of het nu gaat om migratie, klimaatverandering, de energie- en voedselzekerheid of een antwoord op de dreiging van Rusland en China; nationale overheden zijn voor een effectieve aanpak en maatregelen sterk op elkaar aangewezen. Maar welke gevolgen moet deze afhankelijkheid (op termijn) in staatkundig opzicht krijgen? Groeien we toe naar een federale Unie, met een eigen grondwet en wetgevende macht - met lidstaten als nieuwe provincies? Of blijft de EU een vrijwillig samenwerkingsverband tussen soevereine landen, die bevoegdheden met anderen kunnen delen of afstaan - maar altijd een veto houden? In diverse Europese landen is hierover de discussie begonnen, maar in Nederland is het oorverdovend stil.

Op donderdag 15 september gaan daarom Henk Jan Ormel (voormalig buitenlandwoordvoerder van de CDA Tweede Kamerfractie) en Eddy van Hijum (oud-Kamerlid en thans gedeputeerde van Overijssel) over dit onderwerp in debat. Zij zetten de discussie voort die is begonnen met twee opiniebijdragen in Christendemocratische Verkenningen: ‘Geen Europese superstaat, maar subsidiariteit’, door Eddy van Hijum en ‘Naar een Europese federale unie’, door Henk Jan Ormel.

Een reactie op dit debat wordt gegeven door:

  • Esther de Lange, vicepresident EVP en delegatieleider CDA in de EVP
  • Dr. Adriaan Schout, professor European Public Administration, Radboud Universiteit en Senior Research Fellow bij het Netherlands Institute of International relations Clingendael.

Het gesprek wordt geleid door André Poortman, wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Locatie: Partijbureau CDA, den Haag.

Datum: 15 september

Tijd: aanvang 20.00 uur (inloop 19:30 uur)

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf aanmelden is verplicht.

  • Aanmelden kan hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.