14 februari 2023

Verkiezingsprogramma gepubliceerd

CDA Fryslân zet met haar programma voor de nieuwe bestuursperiode 2023-2027 bij Wetterskip Fryslân in op de waarden en de sociaalchristelijke traditie waarop onze Fryske mienskip door de eeuwen is gebouwd. We zijn daarmee een volkspartij voor alle inwoners van het werkgebied van het Wetterskip, die vanuit christelijke en sociaal democratische uitgangspunten staat voor een consistent politiek bestuur. Zowel de landbouwers op het platteland als de bewoners van onze steden en kernen kunnen op ons rekenen. Het CDA wil actief en met oog voor alle belanghebbenden bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.