Agrariërs

Actieve rol agrariërs Om het stimuleren en faciliteren van eigen inzet kunnen agrariërs bijvoorbeeld met moderne monitoringstechnieken een actieve rol krijgen bij de verziltingsproblematiek langs de Waddenzeekust. Datzelfde is mogelijk bij het peilbeheer in het veenweidegebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.