Belastingen

Het CDA staat opnieuw voor betaalbaarheid van waterschapstaken en lage lasten voor u als inwoner. Die verantwoordelijkheid voelt het CDA naar haar kiezers en achterban. Het is belangrijk dat taakverzwaringen, door overheveling van taken van andere overheden, financieel voldoende worden ondersteund.

 

Het CDA wil dat er doelmatig en verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat we transparant willen zijn: wat geven we waaraan uit? Rekeningen mogen niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Als de inkomsten niet voldoende zijn om alle plannen te betalen, dan moeten de ambities worden bijgesteld of soberder worden uitgevoerd.

 

De landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft haar (concept)rapport ‘Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst’ gepresenteerd. De kern van dit voorstel is dat het hart van het huidige belastingstelsel met de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing blijft behouden.

 

Het CDA vindt dat het belastingbeginsel waarbij gebruikers en diegenen die de kosten veroorzaken, die kosten dan ook betalen, beter moet worden toegepast. Deze aanpassing moet leiden tot een betere ondersteuning om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie verder te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.