Bodemdaling

Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aan kan. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten, zijn inspanning, creativiteit en innovatie nodig. Uitgangspunten zijn de begrippen People, Planet en Profit. Een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, met nadruk op de ontwikkeling van de circulaire economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.